Droga numer: 755

Nazwa drogi : Zawichost – Kosin ( droga 854 )

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 755 Janiszów-Zamek 2+106 P PA 755/02 PU ZDW
2 755 Kosin I 3+952 L PA 755/03 PU ZDW
3 755 Kosin I 4+037 P PA 755/04 PU ZDW

Legenda:

PU – Rejon Dróg Wojewódzkich Puławy

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

743/01 – numer ewidencyjny przystanku

Janiszów Zamek– nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny obiekt