Droga numer: 759

Nazwa drogi: (Droga 777) – Piotrowice – rzeka Wisła – Zabełcze – Opoka Duża (droga 854)

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 759 Opoka Duża 3+324 L PA 759/01 PU ZDW
2 759 Opoka Duża 3+356 P PA 759/02 PU ZDW
3 759 Opoka – studnia 4+287 L PA 759/03 PU ZDW
4 759 Opoka – studnia 4+348 P PA 759/04 PU ZDW

Legenda:

PU – Rejon Dróg Wojewódzkich Puławy

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

759/01 – numer ewidencyjny przystanku

Opoka Duża– nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny obiekt