Droga numer: 801

Nazwa drogi : Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin – Puławy

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 801 Paprotnia 84+820 L PA 801/01 PU ZDW
2 801 Paprotnia 84+984 P PA-wiata 801/02 PU ZDW
3 801 Pawłowice 86+879 L ZA-wiata 801/03 PU ZDW
4 801 Pawłowice 87+148 P PA-wiata 801/04 PU ZDW
5 801 Długowola 88+013 L PA 801/05 PU ZDW
6 801 Długowola 88+122 P PA 801/06 PU ZDW
7 801 Długowola – sklep 88+883 L PA 801/07 PU ZDW
8 801 Długowola – sklep 88+925 P ZA-wiata 801/08 PU ZDW
9 801 Brzeźce 91+031 L ZA-wiata 801/09 PU ZDW
10 801 Brzeźce 91+167 P ZA-wiata 801/10 PU ZDW
11 801 Dęblin – twierdza 102-060 L ZA 801/17 PU Burmistrz Miasta Dęblin
12 801 Dęblin – twierdza 102+316 P ZA 801/18 PU Burmistrz Miasta Dęblin
13 801 Borowa 103+016 P ZA-wiata 801/20 PU ZDW
14 801 Borowa 103+173 L PA 801/21 PU ZDW
15 801 Matygi 105+667 L ZA-wiata 801/23 PU ZDW
16 801 Matygi 105+829 P ZA-wiata 801/24 PU ZDW
17 801 Borowina 106+582 L ZA-wiata 801/25 PU ZDW
18 801 Borowina 106+754 P ZA-wiata 801/26 PU ZDW
19 801 Wólka Gołębska 113+399 L ZA-wiata 801/27 PU ZDW
20 801 Wólka Gołębska 113+446 P PA-wiata 801/28 PU ZDW
21 801 Puławy Azoty 114+819 L PA 801/29 PU Prezydent Miasta Puławy
22 801 Puławy Azoty 114+932 P PA 801/30 PU Prezydent Miasta Puławy
23 801 Puławy ul. Dęblińska – wysypisko 115+871 L PA 801/31 PU Prezydent Miasta Puławy
24 801 Puławy ul. Dęblińska – wysypisko 115+950 P PA 801/32 PU Prezydent Miasta Puławy
25 801 Puławy ul. Dęblińska – cmentarz 117+198 L PA 801/33 PU Prezydent Miasta Puławy
26 801 Puławy ul. Dęblińska – cmentarz 117+212 P PA – wiata 801/34 PU Prezydent Miasta Puławy
27 801 Puławy ul. Dęblińska – oczyszczalnia 118+001 L PA 801/35 PU Prezydent Miasta Puławy
28 801 Puławy ul. Dęblińska – oczyszczalnia 118+110 P PA 801/36 PU Prezydent Miasta Puławy
29 801 Puławy ul. Dęblińska – basen 118+267 L ZA 801/37 PU Prezydent Miasta Puławy
30 801 Puławy ul. Dęblińska – basen 118+372 P ZA-wiata 801/38 PU Prezydent Miasta Puławy
31 801 Puławy / Wólka Profecka 119+125 L ZA-wiata 801/39 PU Prezydent Miasta Puławy
32 801 Puławy / Wólka Profecka 119+255 P ZA-wiata 801/40 PU Prezydent Miasta Puławy

Legenda:

PU – Rejon Dróg Wojewódzkich Puławy

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

801/01 – numer ewidencyjny przystanku

Paprotna – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny obiekt