Droga numer: 803

Nazwa drogi : Siedlce – Stoczek Łukowski

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 803 Stoczek Łukowski – skrzyżowanie Zgórznica 39+474 L ZA-wiata 803/01 BP ZDW
2 803 Stoczek Łukowski – skrzyżowanie Zgórznica 39+630 P PA 803/02 BP ZDW

Legenda:

BP – Rejon Dróg Wojewódzkich Biała Podlaska

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

803/01 – numer ewidencyjny przystanku

Stoczek Łukowski – skrzyżowanie Zagórznica – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny