Droga numer: 808

Nazwa drogi : Łuków – Serokomla – Kock

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 808 Łuków ul Świderska – cmentarz 0+571 L ZA 808/01 BP ZDW
2 808 Łuków ul Świderska – cmentarz 0+702 P ZA 808/02 BP ZDW
3 808 Łuków ul Świderska / Sklep 1+294 L ZA 808/03 BP ZDW
4 808 Łuków ul Świderska / Sklep 1+458 P ZA 808/04 BP ZDW
5 808 Świdry I 3+293 L ZA 808/05 BP ZDW
6 808 Świdry I 3+418 P ZA 808/06 BP ZDW
7 808 Świdry II 3+860 L ZA-wiata 808/07 BP ZDW
8 808 Świdry II 3+971 P ZA 808/08 BP ZDW
9 808 Świdry III 4+801 L ZA-wiata 808/09 BP ZDW
10 808 Świdry III 4+904 P ZA-wiata 808/10 BP ZDW
11 808 Świdry – szkoła 5+434 L ZA-wiata 808/11 BP ZDW
12 808 Świdry – szkoła 5+572 P ZA-wiata 808/12 BP ZDW
13 808 Szczygły I 6+907 L ZA-wiata 808/13 BP ZDW
14 808 Szczygły I 7+011 P ZA 808/14 BP ZDW
15 808 Szczygły II 7+587 L ZA – wiata 808/15 BP ZDW
16 808 Szczygły II 7+705 P ZA 808/16 BP ZDW
17 808 Świderki I 9+734 L ZA – wiata 808/17 BP ZDW
18 808 Świderki I 9+815 P ZA 808/18 BP ZDW
19 808 Świderki II 12+362 L ZA 808/19 BP ZDW
20 808 Świderki II 12+474 P ZA 808/20 BP ZDW
21 808 Siedliska 13+882 L ZA – wiata 808/21 BP ZDW
22 808 Siedliska 13+969 P ZA 808/22 BP ZDW
23 808 Helenów 15+800 L ZA 808/23 BP ZDW
24 808 Helenów 15+918 P ZA- wiata 808/24 BP ZDW
25 808 Bystrzyca Kolonia 16+819 L ZA – wiata 808/25 BP ZDW
26 808 Bystrzyca Kolonia 16+962 P ZA 808/26 BP ZDW
27 808 Bystrzyca 17+724 L ZA 808/25A BP ZDW
28 808 Bystrzyca 17+829 P ZA 808/26A BP ZDW
29 808 Wojcieszków 18+576 L ZA 808/25B BP ZDW
30 808 Wojcieszków 18+674 P ZA 808/26B BP ZDW
31 808 Wojcieszków Kolonia I 20+024 L ZA 808/27 BP ZDW
32 808 Wojcieszków Kolonia I 20+153 P ZA 808/28 BP ZDW
33 808 Wojcieszków Kolonia II 21+711 L ZA 808/29 BP ZDW
34 808 Wojcieszków Kolonia II 21+780 P ZA 808/30 BP ZDW
35 808 Nowinki – las 22+692 L ZA-wiata 808/31 BP ZDW
36 808 Nowinki – las 22+766 P ZA 808/32 BP ZDW
37 808 Hordzież 25+813 L PA – wiata 808/33 BP ZDW
38 808 Hordzież 25+842 P PA 808/34 BP ZDW
39 808 Serokomla 26+252 L ZA wiata 808/35 BP ZDW
40 808 Serokomla 26+358 P PA 808/36 BP ZDW
41 808 Ruda I 28+749 P PA 808/38 BP ZDW
42 808 Ruda I 28+835 L PA 808/39 BP ZDW
43 808 Ruda 29+883 L PA wiata 808/41 BP ZDW
44 808 Ruda 29+929 P PA 808/42 BP ZDW
45 808 Annopol I 32+017 L ZA – wiata 808/43 BP ZDW
46 808 Annopol I 32+238 P ZA-wiata 808/44 BP ZDW
47 808 Annopol II 32+961 L ZA wiata 808/45 BP ZDW
48 808 Annopol II 33+249 P ZA wiata 808/46 BP ZDW
49 808 Kock Biedronka 36+643 P ZA 808/48A BP ZDW
50 808 Wola Skromowska 39+901 L PA-wiata 808/49 BP ZDW
51 808 Wola Skromowska 40+120 P PA-wiata 808/50 BP ZDW
52 808 Bykowszczyzna 41+301 L ZA-wiata 808/51 BP ZDW
53 808 Bykowszczyzna 41+377 P ZA 808/52 BP ZDW

Legenda:

BP – Rejon Dróg Wojewódzkich Biała Podlaska

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

808/01 – numer ewidencyjny przystanku

Łuków ul. Świderska – cmentarz nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny