Droga numer: 809 (nowy kierunek)

Nazwa drogi : Przytoczno – Kierzkówka – Krasienin – Lublin – droga krajowa S19

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 809 Przytoczno 0+230 L PA 809/101 PA ZDW
2 809 Przytoczno 0+320 P PA 809/102 PA ZDW
3 809 Przytoczno 0+940 L PA 809/103 PA ZDW
4 809 Jeziorzany 1+738 L PA 809/103A PA ZDW
5 809 Jeziorzany 1+853 P PA 809/104 PA ZDW
6 809 Drewnik 3+500 L PA 809/105 PA ZDW
7 809 Drewnik 3+577 P PA-wiata 809/106 PA ZDW
8 809 Anielówka 5+900 L PA 809/107 PA ZDW
9 809 Anielówka 5+955 P PA-wiata 809/108 PA ZDW
10 809 Katarzyn 6+824 L PA 809/109 PA ZDW
11 809 Katarzyn 6+909 P PA-wiata 809/110 PA ZDW
12 809 Mejznerzyn 8+085 L PA-wiata 809/111 PA ZDW
13 809 Mejznerzyn 8+185 P PA-wiata 809/112 PA ZDW
14 809 Michów – ZGR 9+679 L PA 809/113 PA ZDW
15 809 Michów – ZGR 9+790 P PA 809/114 PA ZDW
16 809 Michów -mleczarnia 10+885 L PA 809/115 PA ZDW
17 809 Michów – mleczarnia 11+024 P PA 809/116 PA ZDW
18 809 Rudno II 14+287 L ZA-wiata 809/117 PA ZDW
19 809 Rudno II 14+419 L ZA-wiata 809/117A PA ZDW
20 809 Rudno I – kosciół 15+556 L PA 809/117B PA ZDW
21 809 Rudno I – kościół 15+747 P ZA-wiata 809/118 PA ZDW
22 809 Skrz.do Podlodówka 16+930 L PA-wiata 809/119 PA ZDW
23 809 Skrz.do Podlodówka 16+970 P PA – wiata 809/120 PA ZDW
24 809 Gołąb II 18+224 L ZA-wiata 809/121 PA ZDW
25 809 Gołąb II 18+364 P ZA-wiata 809/122 PA ZDW
26 809 Gołąb I 19+408 L PA 809/123 PA ZDW
27 809 Gołąb I 19+470 P PA – wiata 809/124 PA ZDW
28 809 Las Gołębski 20+097 L ZA-wiata 809/125 PA ZDW
29 809 Las Gołębski 20+297 P ZA 809/126 PA ZDW
30 809 Aleksandrówka 21+055 L ZA 809/127 PA ZDW
31 809 Aleksandrówka 21+275 P ZA-wiata 809/128 PA ZDW
32 809 Rudka Gołębska 23+535 L ZA-wiata 809/129 PA ZDW
33 809 Rudka Gołębska 23+786 P ZA-wiata 809/130 PA ZDW
34 809 Samoklęski III 24+524 L ZA 809/131 PA ZDW
35 809 Samoklęski III 24+724 P ZA-wiata 809/132 PA ZDW
36 809 Samoklęski II 25+568 L ZA 809/133 PA ZDW
37 809 Samoklęski II 25+725 P ZA-wiata 809/134 PA ZDW
38 809 Samoklęski  I GS 26+510 L ZA 809/135 PA ZDW
39 809 Samoklęski  I GS 26+720 P ZA-wiata 809/136 PA ZDW
40 809 Skrz.do m. Syry 27+495 L ZA-wiata 809/137 PA ZDW
41 809 Skrz.do m.Syry 27+745 P ZA-wiata 809/138 PA ZDW
42 809 Skrz.do Biadaczki 28+985 L PA-wiata 809/139 PA ZDW
43 809 Skrz.do Biadaczki 29+077 P PA 809/140 PA ZDW
44 809 Starościn II 30+015 L PA-wiata 809/141 PA ZDW
45 809 Starościn II 30+085 P PA-wiata 809/142 PA ZDW
46 809 Starościn – apteka 31+060 L PA-wiata 809/143 PA ZDW
47 809 Starościn – apteka 31+130 P PA-wiata 809/144 PA ZDW
48 809 Starościn skrz. 31+500 L ZA-wiata 809/145 PA ZDW
49 809 Starościn skrz. 31+700 P PA-wiata 809/146 PA ZDW
50 809 Starościn Kolonia 32+694 L PA 809/147 PA ZDW
51 809 Starościn Kolonia 32+758 P PA-wiata 809/148 PA ZDW
52 809 Pryszczowa Góra 34+068 L ZA-wiata 809/149 PA ZDW
53 809 Pryszczowa Góra 34+450 P ZA-wiata 809/150 PA ZDW
54 809 Osówka Kolonia 35+950 L PA 809/151 PA ZDW
55 809 Osówka Kolonia 36+025 P PA-wiata 809/152 PA ZDW
56 809 Krasienin – kościół 38+220 L PA 809/153 PA ZDW
57 809 Krasienin  I – szkoła 38+385 L ZA 809/153A LU ZDW
58 809 Krasienin  I – szkoła 38+445 P ZA – wiata 809/154 LU ZDW
59 809 Krasienin II – Lipy 38+896 L ZA 809/155 LU ZDW
60 809 Krasienin II – Lipy 39+130 P ZA – wiata 809/156 LU ZDW
61 809 Krasienin Kolonia – skrzyż. 39+315 L ZA 809/157 LU ZDW
62 809 Krasienin Kolonia – skrzyż. 39+675 P PA – wiata 809/158 LU ZDW
63 809 Majdan Krasieniński I – skrzyżowanie na Wolę Krasienińską 40+000 L PA 809/159 LU ZDW
64 809 Majdan Krasieniński I – skrzyżowanie na Wolę Krasienińską 40+185 P PA 809/160 LU ZDW
65 809 Majdan Krasieniński II – sklep 40+955 L ZA – wiata 809/161 LU ZDW
66 809 Majdan Krasieniński II – sklep 41+110 P ZA – wiata 809/162 LU ZDW
67 809 Helenów  I 42+150 L PA 809/163 LU ZDW
68 809 Helenów I 42+326 P ZA-wiata pętla 809/164 LU ZDW
69 809 Helenów II – skrzyż. na Smugi 42+915 L ZA – wiata 809/165 LU ZDW
70 809 Helenów II – skrzyż. na Smugi 43+105 P ZA – wiata 809/166 LU ZDW
71 809 Smugi 43+618 L ZA – wiata 809/167 LU ZDW
72 809 Smugi 43+732 P ZA 809/168 LU ZDW
73 809 Snopków I – Osiedle 44+885 L ZA-wiata pętla 809/169 LU ZDW
74 809 Snopków II – rondo 45+285 L ZA 809/169A LU ZDW
75 809 Snopków II – rondo 45+432 P ZA 809/170 LU ZDW
76 809 Snopków III 45+972 L ZA 809/171 LU ZDW
77 809 Snopków III 46+115 P ZA 809/172 LU ZDW
78 809 Kolonia Snopków – rondo 46+490 L ZA 809/173 LU ZDW
79 809 Kolonia Snopków – rondo 46+655 P ZA 809/174 LU ZDW
80 809 Jakubowice Konińskie – skrzyżowanie z ul. Akacjową 48+790 L ZA 809/175 LU ZDW
81 809 Jakubowice Konińskie – skrzyżowanie z ul. Akacjową 48+916 P ZA 809/176 LU ZDW

Legenda:

PA – Rejon Dróg Wojewódzkich Parczew

LU – Rejon Dróg Wojewódzkich Lublin

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

809/01 – numer ewidencyjny przystanku

Przytoczno – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny obiekt