Droga numer: 811

Nazwa drogi : Sarnaki – Konstantynów – Biała Podlaska

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 811 Zakalinki 17+279 L ZA 811/01 BP Wójt Gminy Konstantynów
2 811 Zakalinki 17+424 P ZA 811/02 BP Wójt Gminy Konstantynów
3 811 Zakanale 20+184 L PA 811/03 BP Wójt Gminy Konstantynów
4 811 Zakanale 20+350 P PA 811/04 BP Wójt Gminy Konstantynów
5 811 Kolonia Komarno – las 23+176 L PA 811/05 BP Wójt Gminy Konstantynów
6 811 Kolonia Komarno – las 23+237 P PA 811/06 BP Wójt Gminy Konstantynów
7 811 Kolonia Komarno 24+801 L ZA wiata 811/07 BP Wójt Gminy Konstantynów
8 811 Kolonia Komarno 24+486 P PA 811/08 BP Wójt Gminy Konstantynów
9 811 Komarno 25+700 L ZA-wiata 811/09 BP Wójt Gminy Konstantynów
10 811 Komarno 25+838 P ZA wiata 811/10 BP Wójt Gminy Konstantynów
11 811 Ossówka I 28+375 L PA 811/11 BP ZDW
12 811 Ossówka I 28+520 P PA 811/12 BP ZDW
13 811 Ossówka II 30+300 L ZA-wiata 811/13 BP ZDW
14 811 Ossówka II 30+446 P ZA-wiata 811/14 BP ZDW
15 811 Kolonia Hrud 31+645 L PA 811/15 BP ZDW
16 811 Kolonia Hrud 31+750 P PA 811/16 BP ZDW
17 811 Hrud 33+490 L ZA-wiata 811/17 BP ZDW
18 811 Hrud 33+635 P ZA-wiata 811/18 BP ZDW
19 811 Roskosz 34+622 L ZA wiata 811/19 BP ZDW
20 811 Roskosz 34+907 P ZA-wiata 811/20 BP ZDW
21 811 Cicibór 36+248 P ZA-wiata 811/22 BP ZDW
22 811 Cicibór 36+300 L ZA 811/23 BP ZDW

Legenda:

BP – Rejon Dróg Wojewódzkich Biała Podlaska

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

811/01 – numer ewidencyjny przystanku

Zakalinki – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny