Droga numer: 812

Nazwa drogi : Biała Podlaska – Wisznice – Włodawa – Chełm – Rejowiec – Krasnystaw

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 812 Wólka Plebańska 8+419 L ZA-wiata 812/01 BP ZDW
2 812 Wólka Plebańska 8+491 P ZA 812/02 BP ZDW
3 812 Lisy Kol. 10+016 L ZA-wiata 812/03 BP ZDW
4 812 Lisy Kol. 10+215 P ZA 812/04 BP ZDW
5 812 Dubów I 12+084 L ZA-wiata 812/05 BP ZDW
6 812 Dubów I 12+276 P ZA-wiata 812/06 BP ZDW
7 812 Dubów II – kościół 13+221 L ZA-wiata 812/07 BP ZDW
8 812 Dubów II – kościół 13+352 P ZA-wiata 812/08 BP ZDW
9 812 Dubów III 14+415 L PA 812/09 BP ZDW
10 812 Dubów III 14+522 P PA 812/10 BP ZDW
11 812 Bielany 16+110 L ZA-wiata 812/11 BP ZDW
12 812 Bielany 16+230 P ZA-wiata 812/12 BP ZDW
13 812 Cegielnia 17+456 L ZA-wiata 812/13 BP ZDW
14 812 Cegielnia 17+562 P ZA-wiata 812/14 BP ZDW
15 812 Łomazy IV – lasek 22+050 P ZA 812/16 BP ZDW
16 812 Łomazy IV – lasek 22+163 L ZA-wiata 812/17 BP ZDW
17 812 Szelest 23+916 P ZA 812/18 BP ZDW
18 812 Szelest 24+023 L ZA-wiata 812/19 BP ZDW
19 812 Rossosz /dworzec centrum/ 25+413 L PA 812/21 BP ZDW
20 812 Rossosz – hydrofornia 26+388 L ZA 812/23 BP ZDW
21 812 Rossosz – hydrofornia 26+465 P ZA 812/24 BP ZDW
22 812 Korzanówka 27+835 L ZA-wiata 812/25 BP ZDW
23 812 Korzanówka 27+945 P ZA-wiata 812/26 BP ZDW
24 812 Dubica / Smolarnia 30+655 L ZA-wiata 812/27 BP ZDW
25 812 Dubica / Smolarnia 30+728 P ZA-wiata 812/28 BP ZDW
26 812 Dubica I 32+864 L ZA-wiata 812/29 BP ZDW
27 812 Dubica I 33+019 P ZA-wiata 812/30 BP ZDW
28 812 Dubica 33+568 L ZA 812/31 BP ZDW
29 812 Dubica 33+633 P ZA 812/32 BP ZDW
30 812 Dubica Kolonia 34+516 L ZA-wiata 812/33 BP ZDW
31 812 Dubica Kolonia 34+672 P ZA 812/34 BP ZDW
32 812 Wisznice / centrum / 36+185 P PA 812/36 BP ZDW
33 812 Wisznice – rondo 37+060 L ZA-wiata 812/37 BP ZDW
34 812 Wisznice – rondo 37+278 P ZA 812/38 ZDW
35 812 Wisznice  /skład mat./ 38+532 L PA 812/39 ZDW
36 812 Wisznice 38+600 P PA 812/40 ZDW
37 812 Marylin skrz. 42+635 L ZA + wiata 812/41 ZDW
38 812 Marylin skrz. 42+690 P PA + wiata 812/42 ZDW
39 812 Dołholiska – wieś 44+079 L ZA 812/43 ZDW
40 812 Dołholiska-wieś 44+157 P ZA 812/44 ZDW
41 812 Dołholiska – kościół 45+026 L ZA 812/45 ZDW
42 812 Dołholiska – skrzyżowanie 45+222 P ZA 812/48 ZDW
43 812 Ratajewicze – wieś 46+534 L ZA 812/49 ZDW
44 812 Ratajewicze – wieś 46+630 P ZA 812/50 ZDW
45 812 Niecielin 48+341 L ZA 812/51 ZDW
46 812 Niecielin 48+451 P ZA 812/52 ZDW
47 812 Grabówka – sklep 49+336 L ZA+ wiata 812/53 ZDW
48 812 Grabówka – sklep 49+427 P ZA 812/54 ZDW
49 812 Grabówka 50+203 L ZA 812/55 ZDW
50 812 Grabówka 50+279 P ZA 812/56 ZDW
51 812 Nowe Mosty 51+750 L ZA 812/57 ZDW
52 812 Nowe Mosty 51+862 P ZA + wiata 812/58 ZDW
53 812 Mosty – bar 52+634 L ZA 812/59 ZDW
54 812 Mosty – bar 52+712 P ZA + wiata 812/60 ZDW
55 812 Mosty 54+464 L PA 812/61 ZDW
56 812 Mosty 54+540 P PA+wiata 812/62 ZDW
57 812 Kaplonosy – skrzyżowanie 59+902 L ZA 812/63 ZDW
58 812 Kaplonosy – skrzyżowanie 60+100 P ZA + wiata 812/64 ZDW
59 812 Żuków skrz. 63+540 L ZA 812/65 ZDW
60 812 Żuków skrz. 63+900 P ZA + wiata 812/66 ZDW
61 812 Skrz. Osada Korolówka 66+375 L ZA + wiata 812/67 ZDW
62 812 Skrz. Osada Korolówka 66+590 P ZA + wiata 812/68 ZDW
63 812 Korolówka 71+038 L ZA 812/69 ZDW
64 812 Korolówka 71+122 P ZA 812/70 ZDW
65 812 Korolówka Kolonia 72+426 L ZA 812/71 ZDW
66 812 Korolówka Kolonia 72+541 P ZA 812/72 ZDW
67 812 Włodawa 74+720 L ZA 812/73 ZDW
68 812 Włodawa 74+820 P ZA 812/74 ZDW
69 812 Włodawa 75+484 L ZA 812/73A ZDW
70 812 Włodawa 75+640 P ZA 812/74A ZDW
71 812 Włodawa – skrzyżowanie 76+858 L ZA 812/75 ZDW
72 812 Włodawa – skrzyżowanie 77+038 P ZA 812/76 ZDW
73 812 Okuninka I 80+353 L ZA + wiata 812/77 ZDW
74 812 Okuninka I 80+545 P ZA 812/78 ZDW
75 812 Okuninka II 82+272 L ZA 812/79 ZDW
76 812 Okuninka II 82+342 P ZA + wiata 812/80 ZDW
77 812 Skrzyż. do Sobiboru 83+857 P ZA 812/82 ZDW
78 812 Skrzyż. do Sobiboru 83+977 L ZA 812/83 ZDW
79 812 Luta skrz. 85+668 L ZA + wiata 812/85 ZDW
80 812 Luta skrz. 85+811 P ZA + wiata 812/86 ZDW
81 812 Osowa – skrzyżowanie 89+322 P ZA + wiata 812/88 ZDW
82 812 Osowa – skrzyżowanie 89+557 L ZA + wiata 812/89 ZDW
83 812 Osowa wieś 91+825 L ZA + wiata 812/91 ZDW
84 812 Osowa wieś 91+930 P ZA + wiata 812/92 ZDW
85 812 Stulno skrz. 93+545 L ZA + wiata 812/93 ZDW
86 812 Stulno skrz. 93+626 P ZA + wiata 812/94 ZDW
87 812 Macoszyn – las 95+726 L ZA 812/95 ZDW
88 812 Macoszyn – las 95+793 P ZA 812/96 ZDW
89 812 Podpakule 97+307 L ZA 812/97 ZDW
90 812 Podpakule 97+380 P ZA 812/98 ZDW
91 812 Łowcza 99+200 L ZA + wiata 812/99 ZDW
92 812 Łowcza 99+306 P ZA + wiata 812/100 ZDW
93 812 Średni Łan 102+070 L ZA-wiata 812/101 CH ZDW
94 812 Średni Łan 102+150 P ZA-wiata 812/102 CH ZDW
95 812 Malinówka k.Sawina 130+428 L ZA-wiata 812/103 CH ZDW
96 812 Malinówka k.Sawina 103+520 P ZA-wiata 812/104 CH ZDW
97 812 Sawin – skrzyżowanie 107+085 L ZA-wiata 812/105 CH ZDW
98 812 Sawin – skrzyżowanie 107+306 P ZA-wiata 812/106 CH ZDW
99 812 Sajczyce – skrzyżowanie 111+427 L ZA-wiata 812/107 CH ZDW
100 812 Sajczyce – skrzyżowanie 111+690 P ZA -wiata 812/108 CH ZDW
101 812 Czułczyce Duże 112+950 L ZA-wiata 812/109 CH ZDW
102 812 Czułczyce Duże 113+060 P ZA-wiata 812/110 CH ZDW
103 812 Czułczyce 113+877 L ZA-wiata 812/111 CH ZDW
104 812 Czułczyce 113+960 P ZA -wiata 812/112 CH ZDW
105 812 Czułczyce Kolonia 114+602 L PA – zatoka 812/113 CH ZDW
106 812 Czułczyce Kolonia 114+705 P PA-zatoka 812/114 CH ZDW
107 812 Jagodne 115+885 L ZA-wiata 812/115 CH ZDW
108 812 Jagodne 115+950 P ZA-wiata 812/116 CH ZDW
109 812 Horodyszcze Kolonia 116+913 L ZA-wiata 812/117 CH ZDW
110 812 Horodyszcze Kolonia 117+000 P ZA-wiata 812/118 CH ZDW
111 812 Horodyszcze 118+600 L ZA-wiata 812/119 CH ZDW
112 812 Horodyszcze 118+637 P ZA-wiata 812/120 CH ZDW
113 812 Horodyszcze I 119+480 L ZA-wiata 812/121 CH ZDW
114 812 Horodyszcze I 119+550 P ZA-wiata 812/122 CH ZDW
115 812 Rudka RDK 122+489 L PA 812/123 CH ZDW
116 812 Rudka RDK 122+589 P PA 812/124 CH ZDW
117 812 Rudka parking 123+350 L ZA-wiata 812/125 CH ZDW
118 812 Rudka parking 123+560 P ZA-wiata 812/126 CH ZDW
119 812 Zawadówka II 126+100 L ZA-wiata 812/127 CH ZDW
120 812 Zawadówka II 126+292 P ZA-wiata 812/128 CH ZDW
121 812 Zawadówka PKP 127+762 L ZA-wiata 812/129 CH ZDW
122 812 Zawadówka PKP 127+934 P ZA-wiata 812/130 CH ZDW
123 812 Marysin Kolonia 128+520 L PA 812/131 CH ZDW
124 812 Marysin Kolonia 128+580 P PA 812/132 CH ZDW
125 812 Adamów 129+671 L PA-wiata 812/133 CH ZDW
126 812 Adamów 129+827 P ZA-wiata 812/134 CH ZDW
127 812 Marysin 130+811 L ZA-wiata 812/135 CH ZDW
128 812 Marysin 131+061 P ZA-wiata 812/136 CH ZDW
129 812 Rejowiec magazyny 132+900 L ZA-wiata 812/137 CH ZDW
130 812 Rejowiec magazyny 133+000 P ZA-wiata 812/138 CH ZDW
131 812 Rejowiec Osada 134+134 L PA-wiata 812/139 CH ZDW
132 812 Rejowiec Osada 134+219 P ZA-wiata 812/140 CH ZDW
133 812 Kobyle 135+978 L ZA-wiata 812/141 CH ZDW
134 812 Kobyle 136+098 P ZA-wiata 812/142 CH ZDW
135 812 Czarnoziem – skrzyżowanie 139+015 L ZA-wiata 812/143 CH ZDW
136 812 Czarnoziem – skrzyżowanie 139+179 P ZA-wiata 812/144 CH ZDW
137 812 Krupe 140+280 L PA 812/145 CH ZDW
138 812 Krupe 140+360 P PA 812/146 CH ZDW
139 812 Krupe II 141+680 L ZA-wiata 812/147 CH ZDW
140 812 Krupe II 141+829 P ZA-wiata 812/148 CH ZDW
141 812 Krupe I 142+986 L ZA-wiata 812/149 CH ZDW
142 812 Krupe I 143+244 P ZA-wiata 812/150 CH ZDW
143 812 Siennica Nadolna 145+739 L ZA-wiata 812/151 CH ZDW
144 812 Siennica Nadolna 145+818 P ZA-wiata 812/152 CH ZDW
145 812 Borek 147+590 L ZA 812/153 CH ZDW
146 812 Borek 147+722 P ZA + wiata 812/154 CH ZDW
147 812 Krasnystaw ul. Rejowiecka 148+543 L ZA 812/155 CH ZDW
148 812 Krasnystaw ul. Rejowiecka 148+659 P ZA + wiata 812/156 CH ZDW
149 812 Krasnystaw, ul. Rejowiecka 149+353 L ZA-wiata 812/157 CH ZDW
150 812 Krasnystaw, ul.Lwowska 150+150 L ZA + wiata 812/159 CH ZDW
151 812 Krasnystaw, ul. Lwowska 150+852 L PA-wiata 812/161 CH ZDW
152 812 Krasnystaw  ul. Lwowska 150+883 P PA 812/162 CH ZDW

Legenda:

BP – Rejon Dróg Wojewódzkich Biała Podlaska

WŁ – Rejon Dróg Wojewódzkich Włodawa

CH – Rejon Dróg Wojewódzkich Chełm

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

812/01 – numer ewidencyjny przystanku

Wólka Plebańska – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny