Droga numer: 814

Nazwa drogi : Radzyń Podlaski – Suchowola – Żminne

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 814 Radzyń Podlaski – rondo 0+350 L ZA 814/01 PA ZDW
2 814 Radzyń Podlaski – rondo 0+444 P ZA 814/02 PA ZDW
3 814 Marynin OHP 2+396 L ZA 814/03 PA ZDW
4 814 Marynin OHP 2+637 P ZA 814/04 PA ZDW
5 814 Kolonia Marynin – las 3+541 L ZA 814/05 PA ZDW
6 814 Kolonia Marynin – las 3+642 P ZA 814/06 PA ZDW
7 814 Józefów 4+432 L ZA 814/07 PA ZDW
8 814 Józefów 4+578 P ZA 814/08 PA ZDW
9 814 Niewęgłosz – szkoła 5+480 L ZA 814/09 PA ZDW
10 814 Niewęgłosz – szkoła 5+588 P ZA- wiata 814/10 PA ZDW
11 814 Niewęgłosz – mleczarnia 6+718 L ZA-wiata 814/11 PA ZDW
12 814 Niewęgłosz – mleczarnia 6+955 P ZA 814/12 PA ZDW
13 814 Niewęgłosz – wieś 8+088 L ZA-wiata 814/13 PA ZDW
14 814 Niewęgłosz – wieś 8+216 P ZA 814/14 PA ZDW
15 814 Branka 8+912 L ZA 814/15 PA ZDW
16 814 Branka 8+982 P ZA 814/16 PA ZDW
17 814 Branka Kolonia 10+224 L ZA 814/17 PA ZDW
18 814 Branka Kolonia 10+330 P ZA 814/18 PA ZDW
19 814 Świerże 11+467 L ZA-wiata 814/19 PA ZDW
20 814 Świerże 11+743 P ZA 814/20 PA ZDW
21 814 Suchowola – kościół 12+957 L ZA-wiata 814/22 PA ZDW
22 814 Suchowola – kościół 13+057 P ZA 814/23 PA ZDW
23 814 Suchowola – skrzyżowanie do Milanowa 14+719 L ZA 814/24 PA ZDW
24 814 Suchowola – skrzyżowanie do Milanowa 14+911 P ZA 814/25 PA ZDW
25 814 Jezioro I – skrzyżowanie 16+649 L ZA-wiata 814/27 PA ZDW
26 814 Jezioro I – skrzyżowanie 16+749 P ZA-wiata 814/28 PA ZDW
27 814 Jezioro II – skrzyżowanie 17+273 L ZA 814/29 PA ZDW
28 814 Jezioro II – skrzyżowanie 17+381 P ZA-wiata 814/30 PA ZDW
29 814 Żminne – RSP 18+837 L ZA 814/31 PA ZDW
30 814 Żminne – RSP 18+912 P ZA 814/32 PA ZDW
31 814 Żminne 19+938 L ZA-wiata 814/33 PA ZDW
32 814 Żminne 20+013 P ZA-wiata 814/34 PA ZDW

Legenda:

PA – Rejon Dróg Wojewódzkich Parczew

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

814/01 – numer ewidencyjny przystanku

Radzyń Podlaski – rondo – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny