Droga numer: 820

Nazwa drogi : Sosnowica Dwór – Łęczna

PRZEBUDOWA

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 820 Sosnowica skrz./ las / 0+196 L ZA 820/01 PA ZDW
2 820 Sosnowica skrz./ las / 0+308 P ZA-wiata 820/02 PA ZDW
3 820 Orzechów Stary I 4+420 L ZA- wiata 820/03 PA ZDW
4 820 Orzechów Stary I 4+602 P ZA-wiata 820/04 PA ZDW
5 820 Orzechów Stary II 5+555 P ZA-wiata 820/06 PA ZDW
6 820 Orzechów Stary II 5+699 L ZA- wiata 820/07 PA ZDW
7 820 Orzechów Stary III 6+420 L PA 820/09 PA ZDW
8 820 Orzechów Stary III 6+494 P PA 820/10 PA ZDW
9 820 Orzechów Nowy – most 7+850 P PA-wiata 820/12 PA ZDW
10 820 Orzechów Nowy – most 8+070 L ZA-wiata 820/13 PA ZDW
11 820 Orzechów Nowy OSP 8+642 P ZA 820/14 PA ZDW
12 820 Orzechów Nowy – kościół 9+636 L ZA-wiata 820/15 PA ZDW
13 820 Orzechów Nowy – kościół 9+751 P ZA-wiata 820/16 PA ZDW
14 820 Nowy Orzechów IV 10+518 L PA 820/15A PA ZDW
15 820 Nowy Orzechów IV 10+618 P PA 820/16A PA ZDW
16 820 Zagłębocze – las 11+996 L ZA 820/17 PA ZDW
17 820 Zagłębocze – las 12+136 P ZA 820/18 PA ZDW
18 820 Skrz. do Jagodna 13+459 L PA 820/19 PA ZDW
19 820 Skrz. do Jagodna 13+577 P PA-wiata 820/20 PA ZDW
20 820 Piaseczno 14+380 L ZA 820/21 PA ZDW
21 820 Piaseczno 14+672 P ZA-wiata 820/22 PA ZDW
22 820 Łukcze skrz. 16+275 P ZA-wiata 820/24 PA ZDW
23 820 Łukcze skrz. 16+336 L ZA 820/25 PA ZDW
24 820 Rogóźno I 16+800 L PA 820/27 PA ZDW
25 820 Rogóźno I 16+885 P PA 820/28 PA ZDW
26 820 Rogóźno 18+020 L ZA 820/29 PA ZDW
27 820 Rogóźno 18+178 P ZA-wiata 820/30 PA ZDW
28 820 Dąbrowa CPN 19+922 L PA 820/31 PA
29 820 Dąbrowa CPN 19+979 P PA-wiata 820/32 PA
30 820 Dratów – wieś 21+213 L PA 820/33 PA
31 820 Dratów – wieś 21+280 P PA-wiata 820/34 PA
32 820 Dratów /Eko-Torf/ 22+596 L PA 820/35 PA
33 820 Dratów /Eko-Torf/ 22+652 P PA 820/36 PA
34 820 Ludwin – kościół 24+112 L ZA-wiata 820/37 PA
35 820 Ludwin – szkoła 24+363 P ZA-wiata 820/38 PA
36 820 Kolonia Stara Wieś 25+982 L ZA-wiata 820/39 PA
37 820 Kolonia Stara Wieś 26+071 P ZA-wiata 820/40 PA
38 820 Łęczna Podzamcze 27+417 L ZA-wiata 820/41 PA
39 820 Łęczna Podzamcze 27+577 P ZA-wiata 820/42 PA

Legenda:

PA – Rejon Dróg Wojewódzkich Parczew

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

820/01 – numer ewidencyjny przystanku

Sosnowica skrzyż. /las/ – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny