Droga numer: 822

Nazwa drogi : Lublin – Port Lotniczy Świdnik

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 822 Kolonia Świdnik Mały ul. Mełgiewska 1+406 L ZA-wiata 822/01 LU ZDW
2 822 Kolonia Świdnik Mały ul. Mełgiewska 1+544 P ZA-wiata 822/02 LU ZDW
3 822 Kolonia Świdnik Mały ul. Mełgiewska I 1+800 L ZA-wiata 822/03 LU ZDW
4 822 Świdnik ul. Lotnicza – sady 2+198 P ZA-wiata 822/04 LU ZDW
5 822 Świdnik ul. Lotnicza – Nadleśnictwo 3+318 L ZA-wiata 822/05 LU ZDW
6 822 Świdnik ul. Lotnicza – Nadleśnictwo 3+416 P ZA-wiata 822/06 LU ZDW
7 822 Świdnik ul. Żwirki i Wigury – działki 4+090 L ZA-wiata 822/07 LU ZDW
8 822 Świdnik ul. Żwirki i Wigury – działki 4+160 P ZA-wiata 822/08 LU ZDW
9 822 Świdnik ul. Żwirki i Wigury – stadion 4+823 L ZA-wiata 822/09 LU ZDW
10 822 Świdnik ul. Żwirki i Wigury – stadion 5+000 P ZA 822/10 LU ZDW
11 822 Świdnik – ul. Jana III Sobieskiego 6+831 L ZA 822/11 LU ZDW
12 822 Świdnik – ul. Jana III Sobieskiego 7+065 P ZA 822/12 LU ZDW

Legenda:

LU – Rejon Dróg Wojewódzkich Lublin

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

822/01 – numer ewidencyjny przystanku

Kolonia Świdnik Mały ul. Mełgiewska – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny