Droga numer: 826

Nazwa drogi : Markuszów – Nałęczów

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 826 Przybysławice 0+059 P ZA 826/02 PU ZDW
2 826 Przybysławice I 0+835 P ZA 826/04 PU ZDW
3 826 Przybysławice I 1+045 L ZA 826/05 PU ZDW
4 826 Góry 3+176 L ZA 826/07 PU ZDW
5 826 Góry 3+299 P ZA-wiata 826/08 PU ZDW
6 826 Paulinów 4+944 L ZA 826/09 PU ZDW
7 826 Paulinów 5+041 P ZA 826/10 PU ZDW
8 826 Piotrowice Małe 7+055 L ZA 826/11 PU ZDW
9 826 Piotrowice Małe 7+268 P ZA-wiata 826/12 PU ZDW
10 826 Strzelce I 8+904 L ZA-wiata 826/13 PU ZDW
11 826 Strzelce I 9+029 P ZA-wiata 826/14 PU ZDW
12 826 Nałęczów 10+247 L ZA-wiata 826/15 PU ZDW

Legenda:

PU – Rejon Dróg Wojewódzkich Puławy

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

826/02 – numer ewidencyjny przystanku

Przybysławice – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny