Droga numer: 827

Nazwa drogi : Sadurki – Bełżyce

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 827 Sadurki 0+105 L PA 827/01 LU ZDW
2 827 Sadurki 0+170 P PA 827/02 LU ZDW
3 827 Maszki – I 1+461 L PA 827/03 LU ZDW
4 827 Wojciechów Kolonia – I 1+579 P PA 827/04 LU ZDW
5 827 Maszki – II 2+170 L PA 827/05 LU ZDW
6 827 Wojciechów Kolonia – II 2+302 P PA – wiata 827/06 LU ZDW
7 827 Wojciechów 3+745 L PA – wiata 827/07 LU ZDW
8 827 Wojciechów 3+852 P PA 827/08 LU ZDW
9 827 Olszynki 6+898 L PA 827/09 LU ZDW
10 827 Olszynki 7+002 P PA – wiata 827/10 LU ZDW
11 827 Ignaców 8+228 L PA 827/11 LU ZDW
12 827 Ignaców 8+357 P PA 827/12 LU ZDW
13 827 Podole 9+306 L PA 827/13 LU Burmistrz Bełżyc
14 827 Podole 9+362 P PA – wiata 827/14 LU Burmistrz Bełżyc

Legenda:

LU – Rejon Dróg Wojewódzkich Lublin

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

827/01 – numer ewidencyjny przystanku

Sadurki – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny