Droga numer: 828

Nazwa drogi : Garbów – Krasienin – Niemce – Jawidz

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 828 Piotrowice Wielkie I – sklep 3+514 L ZA – wiata 828/01 LU ZDW
2 828 Piotrowice Wielkie I – straż 3+616 P ZA – wiata 828/02 LU ZDW
3 828 Piotrowice Wielkie II – skrzyżowanie na Jastków 5+349 L PA 828/03 LU ZDW
4 828 Piotrowice Wielkie II – skrzyżowanie na Jastków 5+490 P ZA 828/04 LU ZDW
5 828 Krasienin I – skrzyżowanie 6+990 L PA 828/05 LU ZDW
6 828 Krasienin I – skrzyżowanie 7+257 P ZA 828/06 LU ZDW
7 828 Krasienin II – kościół 8+444 L ZA – wiata 828/07 LU ZDW
8 828 Krasienin II – kościół 8+608 P  ZA-wiata 828/08 PA ZDW
9 828 Wola Krasienińska 9+690 L ZA 828/09 PA ZDW
10 828 Wola Krasienińska 9+740 P ZA- wiata 828/10 PA ZDW
11 828 Stoczek 10+868 L PA- wiata 828/11 PA ZDW
12 828 Stoczek 10+965 P PA 828/12 PA ZDW
13 828 Nasutów I 11+947 L PA 828/13 PA ZDW
14 828 Nasutów I 11+976 P ZA-wiata 828/14 PA ZDW
15 828 Nasutów II – kościół 13+400 L  ZA-wiata 828/15 PA ZDW
16 828 Nasutów II – kościół 13+463 P  ZA-wiata 828/16 PA ZDW
17 828 Nasutów  III – szkoła 15+132 L  ZA 828/17 PA ZDW
18 828 Nasutów  III – szkoła 15+342 P  ZA-wiata 828/18 PA ZDW
19 828 Nasutów / Rudka Kozłowiecka 16+015 L PA 828/19 PA ZDW
20 828 Nasutów / Rudka Kozłowiecka 16+088 P PA-wiata 828/20 PA ZDW
21 828 Rudka Kozłowiecka 16+775 L PA 828/19A PA ZDW
22 828 Rudka Kozłowiecka 16+915 P PA 828/20A PA ZDW
23 828 Rudka Kozłowiecka – szkoła 17+616 L  ZA-wiata 828/21 PA ZDW
24 828 Rudka Kozłowiecka – szkoła 17+699 P  ZA-wiata 828/22 PA ZDW
25 828 Wola Niemiecka 18+678 L PA 828/23 PA ZDW
26 828 Wola Niemiecka 18+735 P PA 828/24 PA ZDW
27 828 Niemce – Urząd Gminy 19+945 L  ZA-wiata 828/25 PA ZDW
28 828 Niemce – sklep 20+992 L PA-wiata 828/27 PA ZDW
29 828 Niemce – sklep 21+045 P PA 828/28 PA ZDW
30 828 Niemce /tory/ 21+760 P PA 828/30 PA ZDW
31 829 Niemce /tory/ 21+860 L PA-wiata 828/31 PA ZDW
32 828 Jawidz I  /tory/ 23+155 L PA 828/33 PA ZDW
33 828 Jawidz I  /tory/ 23+307 P PA 828/34 PA ZDW
34 828 Jawidz II 24+932 L PA-wiata 828/35 PA ZDW
35 828 Jawidz II 25+151 P PA 828/36 PA ZDW
36 828 Jawidz III 25+862 L ZA-wiata 828/37 PA ZDW
37 828 Jawidz III 25+971 P PA 828/38 PA ZDW
38 828 Jawidz  IV 26+634 L ZA 828/39 PA ZDW
39 828 Jawidz  IV 26+762 P ZA 828/40 PA ZDW
40 828 Jawidz V 27+075 L PA-wiata 828/41 PA ZDW
41 828 Jawidz V 27+248 P ZA 828/42 PA ZDW
42 828 Jawidz /skrzyżowanie/ 27+778 L PA – wiata 828/43 PA ZDW

Legenda:

LU – Rejon Dróg Wojewódzkich Lublin

PA – Rejon Dróg Wojewódzkich Parczew

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

828/01 – numer ewidencyjny przystanku

Piotrowice Wielkie I – sklep – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny