Droga numer: 829

Nazwa drogi : Łucka – Łęczna – Biskupice

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 829 Łucka skrz. 0+245 L ZA 829/01 PA ZDW
2 829 Łucka skrz. 0+320 P ZA-wiata 829/02 PA ZDW
3 829 Baranówka 1+829 L ZA-wiata 829/03 PA ZDW
4 829 Baranówka 1+994 P ZA-wiata 829/04 PA ZDW
5 829 Wólka Rokicka I – poczta 3+045 L ZA-wiata 829/05 PA ZDW
6 829 Wólka Rokicka I – poczta 3+237 P ZA-wiata 829/06 PA ZDW
7 829 Wólka Rokicka II – szkoła 4+250 L ZA-wiata 829/07 PA ZDW
8 829 Wólka Rokicka II – szkoła 4+517 P ZA-wiata 829/08 PA ZDW
9 829 Rokitno skrz.do Niemiec 5+076 L ZA- wiata 829/09 PA ZDW
10 829 Rokitno skrz.do Niemiec 5+190 P ZA 829/10 PA ZDW
11 829 Rokitno I OSP 5+590 L ZA-wiata 829/11 PA ZDW
12 829 Rokitno I OSP 5+881 P ZA-wiata 829/12 PA ZDW
13 829 Rokitno II 6+495 L ZA- wiata 829/13 PA ZDW
14 829 Rokitno II 6+623 P ZA-wiata 829/14 PA ZDW
15 829 Jawidz I 7+460 L ZA-wiata 829/15 PA ZDW
16 829 Jawidz I 7+570 P ZA-wiata 829/16 PA ZDW
17 829 Jawidz II – Lipy 8+499 L ZA-wiata 829/17 PA ZDW
18 829 Jawidz II – Lipy 8+618 P ZA-wiata 829/18 PA ZDW
19 829 Jawidz III – szkoła 9+248 L PA-wiata 829/19 PA ZDW
20 829 Jawidz III – szkoła 9+361 P ZA-wiata 829/20 PA ZDW
21 829 Jawidz IV skrz. 10+179 L ZA-wiata 829/21 PA ZDW
22 829 Jawidz IV skrz. 10+462 P ZA-wiata 829/22 PA ZDW
23 829 Zawieprzyce skrz. 11+549 L ZA-wiata 829/23 PA ZDW
24 829 Zawieprzyce skrz. 11+746 P ZA-wiata 829/24 PA ZDW
25 829 Spiczyn  U.Gminy 13+350 L PA-wiata 829/25 PA ZDW
26 829 Spiczyn  U.Gminy 13+486 P PA 829/26 PA ZDW
27 829 Kijany I 13+963 P PA 829/28 PA ZDW
28 829 Kijany II skrz. 14+334 L ZA-wiata 829/29 PA ZDW
29 829 Kijany II skrz. 14+711 P ZA-wiata 829/30 PA ZDW
30 829 Kijany III – kościół 14+810 L PA 829/31 PA ZDW
31 829 Kijany Kolonia 16+436 L PA 829/33 PA ZDW
32 829 Kijany Kolonia 16+670 P PA-wiata 829/34 PA ZDW
33 829 Nowogród 18+412 L ZA- wiata 829/35 PA ZDW
34 829 Nowogród 18+567 P ZA-wiata 829/36 PA ZDW
35 829 Skrz. do m. Ciechanki 20+041 L ZA-wiata 829/37 PA ZDW
36 829 Skrz. do m. Ciechanki 20+150 P ZA – wiata 829/38 PA ZDW
37 829 Łęczna / Kolonia Trębaczów 21+284 L PA 829/39 PA ZDW
38 829 Łęczna / Kolonia Trębaczów 21+489 P PA – wiata 829/40 PA ZDW
39 829 Łęczna-Szpital 23+193 L ZA-PA 829/41 CH ZDW
40 829 Łęczna-Szpital 23+331 P ZA-PA 829/42 CH ZDW
41 829 Ciechanki Krzesimowskie – kościół 24+507 L ZA-PA wiata 829/43 CH ZDW
42 829 Ciechanki Krzesimowskie – kościół 24+588 P ZA-PA 829/44 CH ZDW
43 829 Zakrzew 25+614 L ZA-PA wiata 829/43A CH ZDW
44 829 Zakrzów 25+714 P ZA-PA-wiata 829/46 CH ZDW
45 829 Wólka Łańcuchowska 26+941 L ZA-PA 829/47 CH Wóit Gminy Milejów
46 829 Wólka Łańcuchowska 27+135 P ZA-PA 829/48 CH Wóit Gminy Milejów
47 829 Górne 27+886 L ZA-PA 829/49 CH Wóit Gminy Milejów
48 829 Górne 27+985 P ZA-PA wiata 829/50 CH Wóit Gminy Milejów
49 829 Kajetanówka – stacja paliw 29+725 L ZA-PA 829/51 CH Wóit Gminy Milejów
50 829 Kajetanówka – stacja paliw 29+938 P ZA-PA wiata 829/52 CH Wóit Gminy Milejów
51 829 Milejów – wieś 31+172 L ZA-PA wiata 829/53 CH Wóit Gminy Milejów
52 829 Milejów – wieś 31+269 P ZA-PA wiata 829/54 CH Wóit Gminy Milejów
53 829 Milejów – cmentarz 31+750 L ZA-PA wiata 829/55 CH Wóit Gminy Milejów
54 829 Milejów – cmentarz 31+902 P ZA-PA 829/56 CH Wóit Gminy Milejów
55 829 Milejów 32+981 L ZA-PA wiata 829/57 CH Wóit Gminy Milejów
56 829 Milejów 33+020 P ZA-PA 829/58 CH Wóit Gminy Milejów
57 829 Jaszczów I 33+698 L ZA-PA wiata 829/59 CH Wóit Gminy Milejów
58 829 Jaszczów I 33+790 P ZA-PA 829/60 CH Wóit Gminy Milejów
59 829 Jaszczów II 34+690 L ZA-PA wiata 829/61 CH Wóit Gminy Milejów
60 829 Jaszczów II 34+779 P ZA-PA wiata 829/62 CH Wóit Gminy Milejów
61 829 Jaszczów III 35+473 L ZA-PA + wiata 829/61A CH Wóit Gminy Milejów
62 829 Jaszczów III 35+547 P ZA-PA 829/62A CH Wóit Gminy Milejów
63 829 Łysołaje 36+729 L ZA-PA wiata 829/63 CH Wóit Gminy Milejów
64 829 Łysołaje 36+977 P ZA-PA wiata 829/64 CH Wóit Gminy Milejów
65 829 Bonów 37+839 L ZA-PA 829/65 CH ZDW
66 829 Bonów 37+934 P ZA-PA wiata 829/66 CH ZDW
67 829 Struża Kolonia 39+976 L ZA-PA 829/67 CH ZDW
68 829 Struża Kolonia 40+066 P ZA-PA 829/68 CH ZDW

Legenda:

PA – Rejon Dróg Wojewódzkich Parczew

CH – Rejon Dróg Wojewódzkich Chełm

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

829/01 – numer ewidencyjny przystanku

Łucka skrz. – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny