Droga numer: 830

Nazwa drogi : Lublin – Nałęczów – Bochotnica

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 830 Kolonia Dąbrowica I skrz. / Dąbrowica 4+013 P ZA 830/02 LU ZDW
2 830 Kolonia Dąbrowica – ośrodek zdrowia 5+182 L ZA – wiata 830/03 LU ZDW
3 830 Kolonia Dąbrowica II – ośrodek zdrowia 5+295 P ZA 830/04 LU ZDW
4 830 Płouszowice Kolonia 5+730 L ZA – wiata 830/05 LU ZDW
5 830 Płouszowice Kolonia 5+830 P ZA 830/06 LU ZDW
6 830 Płouszowice Pierwsze 6+320 L ZA – wiata 830/07 LU ZDW
7 830 Płouszowice Pierwsze 6+530 P PA 830/08 LU ZDW
8 830 Płouszowice – cegielnia 7+602 L ZA – wiata 830/09 LU ZDW
9 830 Płouszowice – cegielnia 7+655 P ZA – wiata 830/10 LU ZDW
10 830 Płouszowice Drugie – dyskoteka, zajazd 8+310 L ZA – wiata 830/11 LU ZDW
11 830 Płouszowice Drugie – dyskoteka, zajazd 8+555 P ZA 830/12 LU ZDW
12 830 Płouszowice – kapliczka 9+195 L ZA – wiata 830/13 LU ZDW
13 830 Płouszowice – kapliczka 9+315 P ZA 830/14 LU ZDW
14 830 Tomaszowice I – Lipy 9+848 L PA – wiata 830/15 LU ZDW
15 830 Tomaszowice I – Lipy 9+995 P ZA – wiata 830/16 LU ZDW
16 830 Tomaszowice II – kościół 11+310 L ZA-wiata pętla 830/17 LU UG Jastków
17 830 Tomaszowice II – kościół 11+530 P ZA – wiata 830/18 LU ZDW
18 830 Tomaszowice III – cmentarz 12+155 L ZA – wiata 830/19 LU ZDW
19 830 Tomaszowice III – cmentarz 12+254 P ZA 830/20 LU ZDW
20 830 Tomaszowice IV skrzyż. / Moszna 12+695 L ZA – wiata 830/21 LU ZDW
21 830 Tomaszowice IV skrzyż. / Moszna 12+950 P ZA – wiata 830/22 LU ZDW
22 830 Moszna – skrzyż. /Ożarów 13+862 L PA – wiata 830/23 LU ZDW
23 830 Moszna – skrzyż. /Ożarów 13+905 P PA 830/24 LU ZDW
24 830 Miłocin – stacja paliw 15+058 L ZA – wiata 830/25 LU ZDW
25 830 Miłocin – stacja paliw 15+140 P ZA – wiata 830/26 LU ZDW
26 830 Miłocin I – przejazd kolejowy 16+028 L PA – wiata 830/27 LU ZDW
27 830 Miłocin I – przejazd kolejowy 16+078 P ZA – wiata 830/28 LU ZDW
28 830 Miłocin II – kolonia 17+458 L PA 830/29 LU ZDW
29 830 Miłocin II – kolonia 17+523 P PA 830/30 LU ZDW
30 830 Sadurki 18+803 L ZA – wiata 830/31 LU ZDW
31 830 Sadurki 18+948 P ZA – wiata 830/32 LU ZDW
32 830 Kolonia Bochotnica 20+347 L PA-wiata 830/33 PU ZDW
33 830 Kolonia Bochotnica 20+427 P PA-wiata 830/34 PU ZDW
34 830 Nałęczów ul.Bochotnica 21+782 L ZA-wiata 830/35 PU ZDW
35 830 Nałęczów ul.Bochotnica 21+874 P ZA-wiata 830/36 PU ZDW
36 830 Nałęczów ul.Paderewskiego 24+342 L ZA-wiata 830/37 PU ZDW
37 830 Nałęczów ul. Charz A 24+833 P PA-wiata 830/38 PU ZDW
38 830 Łąki I 25+856 P ZA-wiata 830/40 PU ZDW
39 830 Łąki I 26+027 L ZA-wiata 830/41 PU ZDW
40 830 Łąki II 26+709 L PA-wiata 830/43 PU ZDW
41 830 Łąki II 26+885 P PA-wiata 830/44 PU ZDW
42 830 Zarzeka 27+534 L PA 830/45 PU ZDW
43 830 Zarzeka 27+565 P PA-wiata 830/46 PU ZDW
44 830 Wąwolnica 28+821 L ZA-wiata 830/47 PU ZDW
45 830 Wąwolnica 28+829 P ZA 830/48 PU ZDW
46 830 Rogalów 30+648 P PA-wiata 830/50 PU ZDW
47 830 Rogalów 30+765 L PA-wiata 830/51 PU ZDW
48 830 Łopatki Kol. 32+250 P PA-wiata 830/52 PU ZDW
49 830 Łopatki Kol. 32+470 L PA-wiata 830/53 PU ZDW
50 830 Karmanowice 33+985 L ZA-wiata 830/55 PU ZDW
51 830 Karmanowice 34+242 P PA-wiata 830/56 PU ZDW
52 830 Celejów I 35+065 L PA-wiata 830/57 PU ZDW
53 830 Celejów I 35+152 P PA-wiata 830/58 PU ZDW
54 830 Celejów 36+214 L PA-wiata 830/59 PU ZDW
55 830 Celejów 36+332 P PA-wiata 830/60 PU ZDW
56 830 Las Stocki 38+000 L PA-wiata 830/61 PU ZDW
57 830 Las Stocki 38+108 P PA-wiata 830/62 PU ZDW
58 830 Wierzchoniów 39+850 L PA 830/63 PU ZDW
59 830 Wierzchoniów 39+855 P ZA-wiata 830/64 PU ZDW

Legenda:

LU – Rejon Dróg Wojewódzkich Lublin

PU – Rejon Dróg Wojewódzkich Puławy

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

830/02 – numer ewidencyjny przystanku

Kolonia Dąbrowica I skrz. /Dąbrowica – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny