Droga numer: 831

Nazwa drogi : Stacja kolejowa Dęblin Rycice – droga 801

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 831 Dęblin ul.Wiślana 0+190 L PA 831/01 PU Burmistrz Miasta Dęblin
2 831 Dęblin ul.Wiślana 0+310 P PA 831/02 PU Burmistrz Miasta Dęblin
3 831 Dęblin ul. Wiślana/osiedle 0+841 P ZA-wiata 831/04 PU Burmistrz Miasta Dęblin
4 831 Dęblin ul. Wiślana/osiedle 0+947 L PA 831/05 PU Burmistrz Miasta Dęblin

Legenda:

PU – Rejon Dróg Wojewódzkich Puławy

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

831/01 – numer ewidencyjny przystanku

Dęblin ul. Wiślana – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny