Droga numer: 832

Nazwa drogi : Wola Rudzka – Poniatowa – Krężnica Okrągła

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 832 Rozalin Stawy 1+155 L PA 832/01 PU Burmistrz Opola Lubelskiego
2 832 Rozalin Stawy 1+212 P PA 832/02 PU Burmistrz Opola Lubelskiego
3 832 Stawiki 2+110 L PA 832/03 PU Burmistrz Opola Lubelskiego
4 832 Stawiki 2+168 P PA 832/04 PU Burmistrz Opola Lubelskiego
5 832 Leśniczówka 2+862 L PA 832/05 PU Burmistrz Opola Lubelskiego
6 832 Leśniczówka 2+927 P PA 832/06 PU Burmistrz Opola Lubelskiego
7 832 Poniatowa ul. Opolska -Sporniak 3+807 L PA 832/07 PU ZDW
8 832 Poniatowa ul. Opolska – Sporniak 3+914 P PA 832/08 PU ZDW
9 832 Poniatowa  5+324 L PA 832/09 PU ZDW
10 832 Poniatowa 5+536 P ZA-wiata 832/10 PU ZDW
11 832 Poniatowa Młynki 6+296 P ZA-wiata 832/12 PU ZDW
12 832 Poniatowa Młynki 6+478 L ZA-wiata 832/13 PU ZDW
13 832 Poniatowa Wieś II 7+709 L ZA 832/15 PU ZDW
14 832 Poniatowa Wieś II 7+841 P ZA 832/16 PU ZDW
15 832 Poniatowa Wieś I 8+677 L ZA-wiata 832/17 PU ZDW
16 832 Poniatowa Wieś I 9+002 P ZA-wiata 832/18 PU ZDW
17 832 Poniatowa Wieś 10+664 L PA 832/19 PU ZDW
18 832 Poniatowa Wieś 10+719 P PA 832/20 PU ZDW
19 832 Poniatowa Kolonia 11+413 L ZA 832/21 PU ZDW
20 832 Poniatowa Kolonia 11+619 P ZA 832/22 PU ZDW
21 832 Płowizny/Wronów 12+172 L ZA 832/23 PU Burmistrz Bełżyc
22 832 Płowizny/Wronów 12+430 P ZA-wiata 832/24 PU Burmistrz Bełżyc
23 832 Płowizny 13+272 L PA 832/25 PU Burmistrz Bełżyc
24 832 Płowizny 13+347 P PA-wiata 832/26 PU Burmistrz Bełżyc
25 832 Cuple 14+125 L ZA 832/27 PU Burmistrz Bełżyc
26 832 Cuple 14+312 P ZA-wiata 832/28 PU Burmistrz Bełżyc
27 832 Cuple – skrzyżowanie 14+722 L ZA-wiata 832/29 PU Burmistrz Bełżyc
28 832 Cuple – skrzyżowanie 15+051 P ZA 832/30 PU Burmistrz Bełżyc
29 832 Zagórze 15+805 L ZA 832/31 PU Burmistrz Bełżyc
30 832 Zagórze 15+890 P PA-wiata 832/32 PU Burmistrz Bełżyc
31 832 Krężnica 16+630 L PA 832/33 PU Burmistrz Bełżyc
32 832 Krężnica 16+683 P PA-wiata 832/34 PU Burmistrz Bełżyc
33 832 Krężnica – rondo 17+270 L ZA 832/35 PU Burmistrz Bełżyc

Legenda:

PU – Rejon Dróg Wojewódzkich Puławy

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

832/01 – numer ewidencyjny przystanku

Rozalin Stawy – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny