Droga numer: 833

Nazwa drogi : Chodel – Kraśnik

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 833 Godów – szkoła 2+389 L PA – wiata 833/01 LU ZDW
2 833 Godów – szkoła 2+430 P ZA 833/02 LU ZDW
3 833 Granice I – Kolonia 3+786 L PA – wiata 833/03 LU ZDW
4 833 Granice I – Kolonia 3+845 P PA – wiata 833/04 LU ZDW
5 833 Granice II – skrzyż. /  Granice Kolonia 4+497 L PA – wiata 833/05 LU ZDW
6 833 Granice II – skrzyż. /  Granice Kolonia 4+580 P PA 833/06 LU ZDW
7 833 Granice II – szkoła 5+355 L ZA – wiata 833/07 LU ZDW
8 833 Granice II skrz. / Boby 5+708 P ZA – wiata 833/08 LU ZDW
9 833 Granice III 6+904 L PA – wiata 833/09 LU ZDW
10 833 Granice III 6+961 P PA 833/10 LU ZDW
11 833 Okręglica I skrz. / Majdan Moniacki 7+545 L PA 833/11 LU ZDW
12 833 Okręglica I skrz. / Majdan Moniacki 7+590 P PA – wiata 833/12 LU ZDW
13 833 Okręglica II 9+090 L PA 833/13 LU ZDW
14 833 Okręglica II 9+197 P PA 833/14 LU ZDW
15 833 Wierzbica 10+692 L PA 833/15 LU ZDW
16 833 Wierzbica 10+729 P PA – wiata 833/16 LU ZDW
17 833 Urzędów ul.Partyzantów- stacja paliw 16+177 L PA 833/19 LU ZDW
18 833 Urzędów ul.Partyzantów- stacja paliw 16+275 P PA 833/20 LU ZDW
19 833 Urzędów – EKODROGPOL 16+916 L PA 833/21 LU ZDW
20 833 Urzędów – EKODROGPOL 17+028 P PA 833/22 LU ZDW
21 833 Kajetanówka – Las 17+937 L ZA 833/23 LU ZDW
22 833 Kajetanówka 01 18+043 P ZA 833/24A LU Burmistrz Miasta Kraśnik
23 833 Kraśnik ul. Urzędowska – Inwalidów Wojennych 02 19+298 L ZA – wiata 833/25A LU Burmistrz Miasta Kraśnik
24 833 Kraśnik ul. Urzędowska – Słowackiego Kaufland 01 19+625 P ZA – wiata 833/26A LU Burmistrz Miasta Kraśnik
25 833 Kraśnik ul. Urzędowska- ROD Marzenie 02 20+282 L ZA – wiata 833/27A LU Burmistrz Miasta Kraśnik

Legenda:

LU – Rejon Dróg Wojewódzkich Lublin

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

833/01 – numer ewidencyjny przystanku

Godów – szkoła – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny