Droga numer: 834

Nazwa drogi : Niedrzwica Duża – Bychawa – Stara Wieś III

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 834 Niedrzwica Duża 12+850 L PA 834/13 LU ZDW
2 834 Niedrzwica Duża 12+928 P PA 834/14 LU ZDW
3 834 Kajetanówka 15+041 L ZA 834/15 LU ZDW
4 834 Kajetanówka 15+188 P ZA – wiata 834/16 LU ZDW
5 834 Bystrzyca Nowa 16+743 L ZA 834/17 LU ZDW
6 834 Bystrzyca Nowa 16+931 P ZA – wiata 834/18 LU ZDW
7 834 Bystrzyca 17+585 L PA 834/19 LU ZDW
8 834 Bystrzyca 17+746 P ZA – wiata 834/20 LU ZDW
9 834 Strzyżewice – Urząd Gminy 18+872 P ZA – wiata 834/22 LU ZDW
10 834 Strzyżewice – stacja wod. 20+163 L PA – wiata 834/23 LU ZDW
11 834 Strzyżewice – stacja wod. 20+305 P ZA 834/24 LU ZDW
12 834 Pawłów 21+455 L PA – wiata 834/25 LU ZDW
13 834 Pawłów 21+611 P PA – wiata 834/26 LU ZDW
14 834 Kolonia Wincentówek 22+713 L PA 834/27 LU ZDW
15 834 Kolonia Wincentówek 22+791 P PA 834/28 LU ZDW
16 834 Bychawa ul. 11go Listopada I – Podzamcze 23+835 L PA 834/29 LU ZDW
17 834 Bychawa ul. 11go Listopada I – Podzamcze 23+888 P PA – wiata 834/30 LU ZDW
18 834 Bychawa ul. 11-go Listopada II – Zakład 24+577 L PA 834/31 LU ZDW
19 834 Bychawa ul. 11-go Listopada II – Zakład 24+652 P PA 834/32 LU ZDW
20 834 Bychawa ul. 11go Listopada III – Grodzany 25+607 P ZA 834/34 LU ZDW
21 834 Bychawa ul. 11go Listopada III – Grodzany 25+623 L ZA – wiata 834/35 LU ZDW
22 834 Bychawa ul. Partyzantów IV – os. Południe 26+707 L PA 834/37 LU ZDW
23 834 Bychawa ul. Partyzantów IV – os. Południe 26+742 P PA-wiata 834/38 LU ZDW
24 834 Bychawa ul. Partyzanków V – Biała Góra 27+816 L PA 834/39 LU ZDW
25 834 Bychawa ul. Partyzanków V – Biała Góra 27+880 P PA 834/40 LU ZDW
26 834 Gałęzów – szkoła 29+418 L ZA – wiata 834/41 LU ZDW
27 834 Gałęzów – szkoła 29+418 P ZA – wiata 834/42 LU ZDW
28 834 Wola Gałęzowska – kościół 31+177 L ZA – wiata 834/43 LU ZDW
29 834 Wola Gałęzowska – kościół 31+353 P ZA 834/44 LU ZDW
30 834 Wola Gałęzowska Kolonia 32+642 L ZA – wiata 834/45 LU ZDW
31 834 Wola Gałęzowska Kolonia 32+762 P ZA 834/46 LU ZDW
32 834 Stara Wieś 34+342 L ZA – wiata 834/47 LU ZDW

Legenda:

LU – Rejon Dróg Wojewódzkich Lublin

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

834/13 – numer ewidencyjny przystanku

Niedrzwica Duża – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny