Droga numer: 835a

Nazwa drogi: Węzeł Rudnik – granica miasta Lublin

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 835a Elizówka hotel/karczma 0+617 L serw. ZA 835a/01A LU ZDW
2 835a Elizówka hotel/karczma 0+712 P serw. ZA 835a/02A LU ZDW
3 835a Elizówka giełda 1+644 P ZA 835a/02B LU ZDW
4 835a Elizówka giełda 1+686 L ZA 835a/01B LU ZDW
5 835a Elizówka bloki 1+689 L serw. ZA – wiata 835a/01C LU ZDW
6 835a Elizówka bloki 1+788 P serw. ZA 835a/02C LU ZDW

Legenda:

LU – Rejon Dróg Wojewódzkich Lublin

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

835a/01A – numer ewidencyjny przystanku

Elizówka hotel/karczma – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny