Droga numer: 838

Nazwa drogi : Głębokie – Dorohucza – Trawniki – Fajsławice

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 838 Barki I 1+780 L ZA wiata 838/01 CH ZDW
2 838 Barki I 1+928 P ZA wiata 838/02 CH ZDW
3 838 Barki II 3+973 L ZA wiata 838/03 CH ZDW
4 838 Barki II 4+250 P ZA wiata 838/04 CH ZDW
5 838 Kolonia Wola Korybutowa I 5+495 L PA 838/05 CH ZDW
6 838 Kolonia Wola Korybutowa I 5+590 P PA 838/06 CH ZDW
7 838 Wola Korybutowa 6+900 L PA, ZA -wiata 838/07 CH ZDW
8 838 Wola Korybutowa 7+080 P PA, ZA -wiata 838/08 CH ZDW
9 838 Kolonia Wola Korybutowa 8+640 L ZA wiata 838/09 CH ZDW
10 838 Kolonia Wola Korybutowa 8+780 P ZA wiata 838/10 CH ZDW
11 838 Kolonia Chojeniec 9+500 L ZA wiata 838/11 CH ZDW
12 838 Kolonia Chojeniec 9+690 P ZA wiata 838/12 CH ZDW
13 838 Romanówka 12+070 L ZA wiata 838/13 CH ZDW
14 838 Romanówka 12+280 P ZA wiata 838/14 CH ZDW
15 838 Dorohucza 15+250 L ZA wiata 838/15 CH ZDW
16 838 Dorohucza 15+480 P PA+ZA 838/16 CH ZDW
17 838 Kolonia Oleśniki 21+700 L PA 838/17 CH ZDW
18 838 Kolonia Oleśniki 21+840 P PA 838/18 CH ZDW

Legenda:

CH – Rejon Dróg Wojewódzkich Chełm

ZA – zatoka autobusowa

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

838/01 – numer ewidencyjny przystanku

Barki I – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny