Droga numer: 841

Nazwa drogi : Cyców – Wierzbica – Staw

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 841 Cyców Osada /kościół/ 0+852 P ZA-wiata 841/02 CH ZDW
2 841 Cyców Osada /szkoła/ 1+027 L ZA-wiata 841/03 CH ZDW
3 841 Cyców I skrz. [839] 2+157 P ZA-wiata 841/04 CH ZDW
4 841 Cyców I skrz. [839] 2+240 L ZA-wiata 841/05 CH ZDW
5 841 Cyców II 3+365 L ZA-wiata 841/07 CH ZDW
6 841 Cyców II 3+530 P PA,ZA 841/08 CH ZDW
7 841 Stawek Kolonia 4+680 L PA 841/09 CH ZDW
8 841 Stawek Kolonia 4+740 P PA-wiata 841/10 CH ZDW
9 841 Stawek 6+610 L ZA-wiata 841/11 CH ZDW
10 841 Stawek 6+730 P ZA-wiata 841/12 CH ZDW
11 841 Ludwinów k/Cycowa 8+510 L ZA-wiata 841/13 CH ZDW
12 841 Ludwinów k/Cycowa 8+683 P ZA-wiata 841/14 CH ZDW
13 841 Werejce 9+795 L PA,ZA 841/15 CH ZDW
14 841 Werejce 9+885 P ZA-wiata 841/16 CH ZDW
15 841 Busówno 11+180 L PA 841/17 CH ZDW
16 841 Busówno 11+280 P PA 841/18 CH ZDW
17 841 Busówno – wieś 12+098 L ZA-wiata 841/19 CH ZDW
18 841 Busówno – wieś 12+273 P ZA-wiata 841/20 CH ZDW
19 841 Busówno skrz. 13+180 L ZA-wiata 841/21 CH ZDW
20 841 Busówno skrz. 13+366 P ZA-wiata 841/22 CH ZDW
21 841 Wierzbica 14+452 P PA, ZA 841/24 CH ZDW
22 841 Wierzbica 14+522 L PA, ZA 841/25 CH ZDW
23 841 Wierzbica I 14+937 P ZA 841/26 CH ZDW
24 841 Pniówno Kolonia 15+893 L PA + wiata 841/27 CH ZDW
25 841 Pniówno Kolonia 15+963 P PA-wiata 841/28 CH ZDW
26 841 Pniówno 17+615 L ZA-wiata 841/29 CH ZDW
27 841 Pniówno 17+811 P ZA-wiata 841/30 CH ZDW
28 841 Kamienna Góra 19+917 P ZA-wiata 841/32 CH ZDW
29 841 Kamienna Góra 19+793 L ZA-wiata 841/33 CH ZDW
30 841 Ochoża 22+070 L ZA-wiata 841/35 CH ZDW
31 841 Ochoża 22+212 P ZA-wiata 841/36 CH ZDW
32 841 Kolonia Ochoża 23+570 L PA 841/37 CH ZDW
33 841 Kolonia Ochoża 23+760 P PA 841/38 CH ZDW
34 841 Staw 26+020 L PA,ZA, wiata 841/41 CH ZDW
35 841 Staw 26+166 P PA, ZA, wiata 841/42 CH ZDW
36 841 Parypse 27+842 L ZA-wiata 841/43 CH ZDW
37 841 Parypse 27+932 P ZA-wiata 841/44 CH ZDW

Legenda:

CH – Rejon Dróg Wojewódzkich Chełm

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

841/02 – numer ewidencyjny przystanku

Cyców Osada /kościół/ – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny