Droga numer: 842

Nazwa drogi : Rudnik Szlachecki – Wysokie – Krasnystaw

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 842 Rudnik Kolonia – kościół 1+129 L ZA – wiata 842/01 LU ZDW
2 842 Rudnik Kolonia 1+318 P ZA – wiata 842/02 LU ZDW
3 842 Rudnik Kolonia skrzyżowanie / Rudki 2+710 L ZA – wiata 842/03 LU ZDW
4 842 Rudnik Kolonia skrzyżowanie / Rudki 2+905 P ZA – wiata 842/04 LU ZDW
5 842 Zakrzówek ul. Zachodnia I – TRAFO 4+110 L ZA 842/05 LU ZDW
6 842 Zakrzówek ul. Zachodnia I – TRAFO 4+352 P ZA – wiata 842/06 LU ZDW
7 842 Zakrzówek ul. Zachodnia II – targ 5+490 L PA 842/07 LU ZDW
8 842 Zakrzówek ul. Zachodnia II – targ 5+706 P PA 842/08 LU ZDW
9 842 Zakrzówek Dołki 7+986 L PA 842/09 LU ZDW
10 842 Zakrzówek Dołki 8+045 P PA 842/10 LU ZDW
11 842 Majdan Grabina Kolonia 9+165 L ZA – wiata 842/11 LU ZDW
12 842 Majdan Grabina Kolonia 9+462 P ZA 842/12 LU ZDW
13 842 Rudnik Drugi – szkoła 10+625 L PA 842/13 LU ZDW
14 842 Rudnik Drugi – szkoła 10+739 P PA 842/14 LU ZDW
15 842 Rudnik Drugi – sklep 11+450 L PA 842/15 LU ZDW
16 842 Rudnik Drugi – sklep 11+540 P PA 842/16 LU ZDW
17 842 Rudnik Drugi 12+388 L PA 842/17 LU ZDW
18 842 Rudnik Drugi 12+485 P PA – wiata 842/18 LU ZDW
19 842 Majdan Starowiejski – sklep 13+106 L PA 842/19 LU ZDW
20 842 Majdan Starowiejski – sklep 13+229 P PA 842/20 LU ZDW
21 842 Majdan Starowiejski – las 14+470 L PA 842/21 LU ZDW
22 842 Majdan Starowiejski – las 14+530 P PA 842/22 LU ZDW
23 842 Stara Wieś – szkoła 17+615 L ZA 842/23 LU ZDW
24 842 Stara Wieś Druga 17+885 P PA 842/24 LU ZDW
25 842 Stara Wieś – stacja paliw 18+652 L PA – wiata 842/25 LU ZDW
26 842 Maciejów – cegielnia 31+765 L PA 842/25A CH ZDW
27 842 Maciejów – cegielnia 31+844 P PA-wiata 842/26 CH ZDW
28 842 Maciejów Stary 32+998 L ZA-wiata 842/27 CH ZDW
29 842 Maciejów Stary 33+116 P ZA-wiata 842/28 CH ZDW
30 842 Maciejów Nowy 34+115 P ZA-wiata 842/30 CH ZDW
31 842 Maciejów Nowy 34+523 L PA,ZA 842/31 CH ZDW
32 842 Huta Żółkiewska 36+425 L PA 842/33 CH ZDW
33 842 Huta Żółkiewska 36+590 P PA 842/34 CH ZDW
34 842 Rożki 38+323 L PA-wiata 842/35 CH ZDW
35 842 Rożki 38+478 P PA 842/36 CH ZDW
36 842 Kolonia Żółkiewka 39+415 L PA 842/37 CH ZDW
37 842 Kolonia Żółkiewka 39+514 P PA-wiata 842/38 CH ZDW
38 842 Średnia Wieś 41+380 L PA 842/39 CH ZDW
39 842 Średnia Wieś 41+550 P PA + wiata 842/40 CH ZDW
40 842 Wola Żółkiewka 42+420 L PA-wiata 842/41 CH ZDW
41 842 Wola Żółkiewka 42+500 P PA-wiata 842/42 CH ZDW
42 842 Poperczyn 44+350 L PA 842/43 CH ZDW
43 842 Poperczyn 44+454 P wiata 842/44 CH ZDW
44 842 Olchowiec 45+620 L PA + wiata 842/45 CH ZDW
45 842 Olchowiec 45+775 P PA + wiata 842/46 CH ZDW
46 842 Olchowiec – kościół 46+245 L ZA + wiata 842/47 CH ZDW
47 842 Olchowiec – kościół 46+320 P ZA-wiata 842/48 CH ZDW
48 842 Borówek I 47+090 L PA-wiata 842/49 CH ZDW
49 842 Borówek I 47+210 P PA 842/50 CH ZDW
50 842 Borówek II 47+650 L PA + ZA 842/51 CH ZDW
51 842 Borówek II 47+760 P PA + ZA 842/52 CH ZDW
52 842 Borów II 48+455 L PA-wiata 842/53 CH ZDW
53 842 Borów II 48+530 P PA + wiata 842/54 CH ZDW
54 842 Borów I 49+780 P PA 842/55 CH ZDW
55 842 Borów I 49+885 L PA + ZA 842/56 CH ZDW
56 842 Borów Kolonia 50+507 L PA 842/57 CH ZDW
57 842 Borów Kolonia 50+548 P PA 842/58 CH ZDW
58 842 Chorupnik 52+466 L PA, ZA-wiata 842/59 CH ZDW
59 842 Chorupnik 52+672 P PA,ZA 842/60 CH ZDW
60 842 Chorupnik – sklep 52+972 L PA,ZA 842/61 CH ZDW
61 842 Chorupnik – sklep 53+024 P PA,ZA 842/62 CH ZDW
62 842 Wielkopole II 56+323 L PA 842/63 CH ZDW
63 842 Wielkopole II 56+369 P PA-wiata 842/64 CH ZDW
64 842 Wielkopole I 57+203 L PA + ZA 842/65 CH ZDW
65 842 Wielkopole I 57+285 P PA- wiata, ZA 842/66 CH ZDW
66 842 Wielkopole III 58+116 L ZA 842/65A CH ZDW
67 842 Wielkopole III 58+178 P ZA 842/66A CH ZDW
68 842 Białka – sklep 59+780 L PA 842/67 CH ZDW
69 842 Białka – sklep 59+860 P PA, ZA 842/68 CH ZDW
70 842 Białka – stadnina 60+490 L PA 842/69 CH ZDW
71 842 Białka – stadnina 60+530 P PA + wiata 842/70 CH ZDW
72 842 Niemienice Stawy 61+960 L PA 842/71 CH ZDW
73 842 Niemienice Stawy 62+060 P PA-proj. 842/72 CH ZDW
74 842 Zażółkiew III 62+889 L PA 842/73 CH ZDW
75 842 Zażółkiew III 62+939 P PA-wiata 842/74 CH ZDW
76 842 Zażółkiew II 63+571 L PA, ZA 842/75 CH ZDW
77 842 Zażółkiew II 63+708 P PA, ZA 842/76 CH ZDW
78 842 Zażółkiew II B 64+063 L PA, ZA 842/77 CH ZDW
79 842 Zażółkiew II B 64+180 P PA, ZA 842/78 CH ZDW
80 842 Zażółkiew I 64+628 L PA ,ZA 842/79 CH ZDW
81 842 Zażółkiew 64+830 P ZA – PA-wiata 842/80 CH ZDW
82 842 Krasnystaw ul.Kłosowskiego II 65+398 L PA, ZA 842/81 CH ZDW
83 842 Krasnystaw ul.Kłosowskiego II 65+467 P ZA – PA-wiata 842/82 CH ZDW
84 842 Krasnystaw  ul.Kłosowskiego I  65+743        “L” ZA – PA 842/83 CH ZDW
85 842 Krasnystaw ul.Kłosowskiego I 65+954 “P” ZA – PA 842/84 CH ZDW
86 842 Krasnystaw Rońsko 66+800 L PA,ZA 842/85 CH ZDW
87 842 Krasnystaw Rońsko 66+810 P ZA-wiata 842/86 CH ZDW

Legenda:

LU – Rejon Dróg Wojewódzkich Lublin

CH – Rejon Dróg Wojewódzkich Chełm

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

842/01 – numer ewidencyjny przystanku

Rudnik Kolonia – kościół – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny