Droga numer: 843

Nazwa drogi : Chełm – Kraśniczyn – Zamość

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 843 Pokrówka – Urząd Gminy 1+890 L ZA-wiata 843/01 CH ZDW
2 843 Pokrówka – Urząd Gminy 1+970 P ZA-wiata 843/02 CH ZDW
3 843 Pokrówka 2+830 L PA-ZA + wiata 843/03 CH ZDW
4 843 Pokrówka 2+925 P PA-ZA + wiata 843/04 CH ZDW
5 843 Pokrówka Wieś I 3+476 L PA-ZA + wiata 843/05 CH ZDW
6 843 Pokrówka Wieś I 3+605 P PA-ZA + wiata 843/06 CH ZDW
7 843 Weremowice I 5+598 L Za-wiata 843/07 CH ZDW
8 843 Weremowice I 5+700 P ZA-wiata 843/08 CH ZDW
9 843 Depułtycze Królewskie 6+035 L ZA-wiata 843/09A CH ZDW
10 843 Depułtycze Królewskie 6+108 P ZA-wiata 843/10A CH ZDW
11 843 Depułtycze Królewskie 6+757 L Za-wiata 843/09 CH ZDW
12 843 Depułtycze Królewskie 6+862 P Za-wiata 843/10 CH ZDW
13 843 Depułtycze Królewskie Kolonia – skrzyżowanie 7+807 L PA 843/11 CH ZDW
14 843 Depułtycze Królewskie Kolonia – skrzyżowanie 7+872 P PA-wiata 843/12 CH ZDW
15 843 Depułtycze Królewskie Kolonia I 8+791 L ZA-wiata 843/13 CH ZDW
16 843 Depułtycze Królewskie Kolonia I 8+874 P Za-wiata 843/14 CH ZDW
17 843 Wierzchowiny I 11+280 L PA 843/15 CH ZDW
18 843 Wierzchowiny I 11+330 P PA 843/16 CH ZDW
19 843 Wierzchowiny 11+985 L PA + wiata 843/17 CH ZDW
20 843 Wierzchowiny 11+885 P PA + wiata 843/18 CH ZDW
21 843 Żdżanne I 13+070 L PA 843/19 CH ZDW
22 843 Żdżanne I 13+196 P PA+wiata 843/20 CH ZDW
23 843 Żdżanne – remiza 14+095 L PA, ZA + wiata 843/21 CH ZDW
24 843 Żdżanne – remiza 14+167 P PA, ZA + wiata 843/22 CH ZDW
25 843 Żdżanne – kościół 14+374 L PA,ZA 843/23 CH ZDW
26 843 Żdżanne – kościół 14+482 P PA,ZA +wiata 843/24 CH ZDW
27 843 Zagroda I 15+039 L PA, ZA 843/25 CH ZDW
28 843 Zagroda I 15+202 P PA,ZA+wiata 843/26 CH ZDW
29 843 Zagroda II 15+965 L PA 843/27 CH ZDW
30 843 Zagroda II 16+015 P PA-wiata 843/28 CH ZDW
31 843 Zagroda III 16+406 L PA 843/29 CH ZDW
32 843 Zagroda III 16+492 P PA-wiata 843/30 CH ZDW
33 843 Kozieniec 17+368 L ZA – PA 843/31 CH ZDW
34 843 Kozieniec 17+461 P ZA – PA-wiata 843/32 CH ZDW
35 843 Wola Siennicka 18+700 P PA 843/34 CH ZDW
36 843 Wola Siennicka 18+790 L PA-wiata 843/35 CH ZDW
37 843 Boruń 20+730 L PA 843/37 CH ZDW
38 843 Boruń 20+782 P PA-wiata 843/38 CH ZDW
39 843 Boruń I 21+728 L PA 843/39 CH ZDW
40 843 Boruń I 21+780 P PA 843/40 CH ZDW
41 843 Wolica 25+215 L PA 843/43 CH ZDW
42 843 Wolica 25+280 P PA 843/42A CH ZDW
43 843 Wolica skrzyżowanie 25+280 P PA 843/44 CH ZDW
44 843 Stara Wieś 26+519 P PA 843/46 ZA ZDW
45 843 Wólka Kraśniczyńska 28+947 L PA 843/47 ZA ZDW
46 843 Wólka Kraśniczyńska 29+010 P PA 843/48 ZA ZDW
47 843 Drewniki – skrzyżowanie 30+586 L PA 843/49 ZA ZDW
48 843 Drewniki – skrzyżowanie 30+688 P PA – wiata 843/50 ZA ZDW
49 843 Drewniki 30+938 P PA – wiata 843/52 ZA ZDW
50 843 Majdan Skierbieszowski I 31+860 L PA 843/53 ZA ZDW
51 843 Majdan Skierbieszowski II 31+920 P PA – wiata 843/54 ZA ZDW
52 843 Majdan Skierbieszowski III – skrzyżowanie 33+240 L PA 843/55 ZA ZDW
53 843 Majdan Skierbieszowski IV- skrzyżowanie 33+405 P PA 843/56 ZA ZDW
54 843 Kolonia Skierbieszów 34+134 L PA 843/57 ZA ZDW
55 843 Kolonia Skierbieszów 34+242 P PA – wiata 843/58 ZA ZDW
56 843 Skierbieszów skrzyżowanie 37+092 L PA 843/59 ZA ZDW
57 843 Skierbieszów skrzyżowanie 37+364 P PA – wiata 843/60 ZA ZDW
58 843 Zrąb 40+670 L PA 843/61 ZA ZDW
59 843 Zrąb 40+817 P PA – wiata 843/62 ZA ZDW
60 843 Zrąb I 42+163 L PA 843/61A ZA ZDW
61 843 Zrąb I 42+380 P PA 843/62A ZA ZDW
62 843 Dębowiec 43+753 L ZA – wiata 843/63 ZA ZDW
63 843 Dębowiec 43+943 P ZA – wiata 843/64 ZA ZDW
64 843 Dębowiec – skrzyżowanie 45+159 L PA 843/65 ZA ZDW
65 843 Udrycze Wola – skrzyżowanie 45+441 P PA 843/66 ZA ZDW
66 843 Udrycze Wola 46+160 L PA 843/67 ZA ZDW
67 843 Udrycze Wola 46+189 P PA – wiata 843/68 ZA ZDW
68 843 Borowina Sitaniecka – szkoła 48+180 L ZA 843/69 ZA ZDW
69 843 Sitaniec Kol. – szkoła 48+236 P ZA – wiata 843/70 ZA ZDW
70 843 Łapiguz I 49+209 L PA 843/71 ZA ZDW
71 843 Łapiguz II 49+027 P PA – wiata 843/72 ZA ZDW
72 843 Łapiguz – skrzyżowanie 50+033 L ZA 843/73 ZA ZDW
73 843 Sitaniec – skrzyżowanie 50+120 P ZA – wiata 843/74 ZA ZDW

Legenda:

CH – Rejon Dróg Wojewódzkich Chełm

ZA – Rejon Dróg Wojewódzkich Zamość

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

842/01 – numer ewiddencyjny przystanku

Pokrówka – Urząd Gminy – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny