Droga numer: 844

Nazwa drogi : Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – granica państwa

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 844 Józefin – skrzyżowanie 6+769 P PA 844/02 CH ZDW
2 844 Kamień 10+545 P PA,ZA 844/04 CH ZDW
3 844 Kamień 10+661 L ZA-wiata 844/05 CH ZDW
4 844 Kamień I 11+304 L PA 844/07 CH ZDW
5 844 Kamień I 11+469 P PA,ZA 844/08 CH ZDW
6 844 Kamień – osiedle Malinowe 11+766 L PA,ZA-wiata 844/09 CH ZDW
7 844 Kamień – osiedle Malinowe 11+892 P PA,ZA 844/10 CH ZDW
8 844 Czerniejów – skrzyżowanie 13+325 L ZA-wiata 844/11 CH ZDW
9 844 Czerniejów – skrzyżowanie 13+400 P ZA 844/12 CH ZDW
10 844 Pobołowice 16+910 L ZA-wiata 844/13 CH ZDW
11 844 Pobołowice 17+037 P ZA 844/14 CH ZDW
12 844 Pobołowice Kolonia 17+834 L ZA-wiata 844/15 CH ZDW
13 844 Pobołowice Kolonia 17+912 P ZA-wiata 844/16 CH ZDW
14 844 Wołkowiany 19+117 L Za-wiata 844/17 CH ZDW
15 844 Wołkowiany 19+275 P ZA 844/18 CH ZDW
16 844 Kalinówka 20+841 L PA 844/19 CH ZDW
17 844 Kalinówka 20+919 P PA 844/20 CH ZDW
18 844 Dryszczów 22+101 L ZA-wiata 844/21 CH ZDW
19 844 Dryszczów 22+181 P ZA-wiata 844/22 CH ZDW
20 844 Rudno 24+186 L PA-wiata 844/23 CH ZDW
21 844 Rudno 24+308 P PA 844/24 CH ZDW
22 844 Białopole – skrzyżowanie / Teresin 25+017 L PA – ZA 844/25 HR ZDW
23 844 Białopole – skrzyżowanie / Teresin 25+096 P PA – ZA 844/26 HR ZDW
24 844 Białopole – sklepy 26+731 L PA-ZA 844/27 HR ZDW
25 844 Białopole – sklepy 26+904 P  PA-ZA 844/28 HR ZDW
26 844 Białopole – cegielnia 28+095 L PA-ZA 844/30 HR ZDW
27 844 Białopole – cegielnia 28+178 P PA-ZA 844/31 HR ZDW
28 844 Buśno – stacja paliw 29+484 L ZA-wiata 844/33 HR ZDW
29 844 Buśno – stacja paliw 29+718 P PA-ZA 844/34 HR ZDW
30 844 Zaniże – skrzyżowanie 31+411 L ZA-wiata 844/35 HR ZDW
31 844 Zaniże – skrzyżowanie 31+555 P PA- ZA 844/36 HR ZDW
32 844 Raciborowice 32+372 L PA-ZA 844/37 HR ZDW
33 844 Raciborowice 32+513 P PA-ZA 844/38 HR ZDW
34 844 Kol. Raciborowice I 33+372 L PA-ZA 844/39 HR ZDW
35 844 Kol. Raciborowice I 33+577 P PA- ZA 844/40 HR ZDW
36 844 Kol. Raciborowice II 34+027 L PA-wiata 844/41 HR ZDW
37 844 Kol. Raciborowice II 34+118 P PA+ linia P-17 844/42 HR ZDW
38 844 Odletajka 35+624 L PA-wiata 844/43 HR ZDW
39 844 Odletajka 35+694 P PA+ linia P-17 844/44 HR ZDW
40 844 Teratyn centrum 37+000 P PA+ linia P-17 844/46 HR ZDW
41 844 Teratyn centrum 37+124 L PA-wiata 844/47 HR ZDW
42 844 Teratyn I 37+200 P PA-wiata 844/48 HR ZDW
43 844 Teratyn – cmentarz 38+087 L ZA 844/49 HR ZDW
44 844 Teratyn – cmentarz 38+243 P ZA 844/50 HR ZDW
45 844 Mojsławice 40+200 L PA+ linia P-17 844/51 HR ZDW
46 844 Mojsławice – młyn 40+402 P ZA-wiata 844/52 HR ZDW
47 844 Mojsławice Kol. 42+067 L PA + linia P-17 844/53 HR ZDW
48 844 Mojsławice Kol. 42+148 P ZA-wiata 844/54 HR ZDW
49 844 Janki 43+750 L ZA-wiata 844/55 HR ZDW
50 844 Janki – skrzyżowanie 43+901 P ZA-wiata 844/56 HR ZDW
51 844 Moniatycze 44+934 L PA + linia P-17 844/55A HR ZDW
52 844 Moniatycze 45+000 P PA + linia P-17 844/56A HR ZDW
53 844 Moniatycze I – skrzyżowanie 45+864 L ZA 844/57 HR ZDW
54 844 Moniatycze I – skrzyżowanie 45+962 P ZA-wiata 844/58 HR ZDW
55 844 Moniatycze II – skrzyżowanie 47+127 L ZA 844/59 HR ZDW
56 844 Moniatycze II – skrzyżowanie 47+289 P ZA-wiata 844/60 HR ZDW
57 844 Hrubieszów ul.Chełmska – ogródki 49+497 L PA + linia P-17 844/61 HR Burmistrz Miasta Hrubieszów
58 844 Hrubieszów ul.Chełmska – ogródki 49+576 P PA + linia P-17 844/62 HR Burmistrz Miasta Hrubieszów
59 844 Hrubieszów ul. Żeromskiego – koszary 51+711 L ZA-wiata 844/63 HR Burmistrz Miasta Hrubieszów
60 844 Hrubieszów ul. Żeromskiego – koszary 51+760 P ZA-wiata 844/64 HR Burmistrz Miasta Hrubieszów
61 844 Hrubieszów ul. Żeromskiego – szkoła 52+172 L PA-ZA 844/65 HR Burmistrz Miasta Hrubieszów
62 844 Hrubieszów ul. Żeromskiego – szkoła 52+284 P ZA 844/66 HR Burmistrz Miasta Hrubieszów
63 844 Hrubieszów ul.3-go Maja – dom kultury 53+393 P ZA-wiata 844/68 HR Burmistrz Miasta Hrubieszów
64 844 Hrubieszów ul. Zamojska – szkoła 54+378 L PA + linia P-17 844/69 HR Burmistrz Miasta Hrubieszów
65 844 Hrubieszów ul. Zamojska – szkoła 54+531 P ZA-wiata 844/70 HR Burmistrz Miasta Hrubieszów
66 844 Hrubieszów ul. Zamojska L ZA-wiata 844/69A HR Burmistrz Miasta Hrubieszów
67 844 Hrubieszów ul. Zamojska P ZA-wiata 844/70A HR Burmistrz Miasta Hrubieszów
68 844 Hrubieszów ul.Łany – stacja paliw 56+285 L PA-wiata 844/71 HR ZDW
69 844 Hrubieszów ul.Łany – stacja paliw 56+455 P PA + linia P-17 844/72 HR ZDW
70 844 Czerniczyn / b. poczta 57+427 L PA-wiata 844/73 HR ZDW
71 844 Czerniczyn / b. poczta 57+500 P PA + linia P-17 844/74 HR ZDW
72 844 Czerniczyn / szkoła 58+712 L PA-wiata 844/75 HR ZDW
73 844 Czerniczyn / szkoła 58+927 P ZA-wiata 844/76 HR ZDW
74 844 Masłomęcz – skrzyżowanie 61+075 L PA + linia P-17 844/77 HR ZDW
75 844 Masłomęcz – skrzyżowanie 61+148 P ZA-wiata 844/78 HR ZDW
76 844 Masłomęcz / Dąbrowa Masł. 62+099 L PA + linia P-17 844/79 HR ZDW
77 844 Masłomęcz / Dąbrowa Masł. 62+160 P PA-wiata 844/80 HR ZDW
78 844 Modryniec / las 63+717 L PA + linia P-17 844/81 HR ZDW
79 844 Modryniec / las 63+780 P PA + linia P-17 844/82 HR ZDW
80 844 Modryniec / tartak 64+573 L PA-wiata 844/83 HR ZDW
81 844 Modryniec / tartak 64+632 P PA + linia P-17 844/84 HR ZDW
82 844 Modryń / kościół 66+028 L PA-wiata 844/85 HR ZDW
83 844 Modryń / kościół 66+127 P PA + linia P-17 844/86 HR ZDW
84 844 Modryń – skrzyżowanie 67+076 P PA-wiata 844/88 HR ZDW
85 844 Modryń – skrzyżowanie 67+182 L PA + linia P-17 844/89 HR ZDW
86 844 Mircze/były POM 68+625 L ZA-wiata 844/91 HR ZDW
87 844 Mircze/były POM 68+902 P ZA-wiata 844/92 HR ZDW
88 844 Mircze – skrzyżowanie centrum 70+080 L ZA-wiata 844/93 HR ZDW
89 844 Mircze – skrzyżowanie centrum 70+300 P ZA-wiata 844/94 HR ZDW
90 844 Mircze I 71+452 L PA + linia P-17 844/95 HR ZDW
91 844 Mircze I 71+572 P PA + linia P-17 844/96 HR ZDW
92 844 Ameryka 72+888 L ZA – wiata 844/97 HR ZDW
93 844 Marysin 73+006 P PA + linia P-17 844/98 HR ZDW
94 844 Kol. Wereszyn 74+902 L ZA-wiata 844/99 HR ZDW
95 844 Wereszyn I 74+996 P PA + linia P-17 844/100 HR ZDW
96 844 Wereszyn 76+400 P ZA 844/102 HR ZDW
97 844 Wereszyn 76+835 L ZA-wiata 844/103 HR ZDW
98 844 Witków II 79+089 L PA-wiata 844/105 HR ZDW
99 844 Witków II 79+152 P PA + linia P-17 844/106 HR ZDW
100 844 Witków – skrzyżowanie 80+365 L ZA-wiata 844/107 HR ZDW
101 844 Witków – skrzyżowanie 80+552 P ZA-wiata 844/108 HR ZDW
102 844 Kadłubiska / staw 82+176 L ZA 844/109 HR ZDW
103 844 Kadłubiska / staw 82+306 P ZA 844/110 HR ZDW
104 844 Dołhobyczów / osiedle mieszkaniowe 84+275 L ZA-wiata 844/111 HR ZDW
105 844 Kol. Dołhobyczów-granica Państwa 87+893 L ZA 844/113 HR ZDW
106 844 Kol. Dołhobyczów-granica Państwa 87+952 P ZA 844/114 HR ZDW

Legenda:

CH – Rejon Dróg Wojewódzkich Chełm

HR – Rejon Dróg Wojewódzkich Hrubieszów

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

844/02 – numer ewidencyjny przystanku

Józefin – skrzyżowanie – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny