Droga numer: 845

Nazwa drogi : Droga 801 – Gołąb Piaski – stacja kolejowa Gołąb

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 845 Gołąb – Kolejowa 0+140 L PA 845/01 PU ZDW
2 845 Gołąb – Kolejowa 0+235 P PA 845/02 PU ZDW
3 845 Gołąb – Piaski 1+545 L ZA-wiata 845/03 PU ZDW
4 845 Gołąb – Piaski 1+595 P ZA (pętla) 845/04 PU ZDW

Legenda:

PU – Rejon Dróg Wojewódzkich Puławy

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

845/01 – numer ewidencyjny przystanku

Gołąb – Kolejowa – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny