Droga numer: 849

Nazwa drogi : Zamość – Jacnia – Józefów – Wola Obszańska

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 849 Skokówka I – wieś 3+190 L ZA – wiata 849/01 ZA ZDW
2 849 Skokówka II – wieś 2+996 P ZA – wiata 849/02 ZA ZDW
3 849 Skokówka III – wieś 3+744 L PA – wiata 849/03 ZA ZDW
4 849 Żdanów – wieś 3+946 P ZA 849/04 ZA ZDW
5 849 Żdanów – szkoła 4+851 L ZA – wiata 849/05 ZA ZDW
6 849 Żdanów – szkoła 4+923 P ZA 849/06 ZA ZDW
7 849 Żdanów – wieś 5+653 L PA – wiata 849/07 ZA ZDW
8 849 Żdanów Wieś 6+196 L ZA – wiata 849/09 ZA ZDW
9 849 Żdanówek I – wieś 6+327 L PA – wiata 849/11 ZA ZDW
10 849 Żdanówek II – wieś 6+374 P PA 849/12 ZA ZDW
11 849 Lipsko – piekarnia 7+161 L ZA – wiata 849/13 ZA ZDW
12 849 Lipsko – piekarnia 7+234 P ZA – wiata 849/14 ZA ZDW
13 849 Lipsko – stawy 8+203 L ZA – wiata 849/15 ZA ZDW
14 849 Lipsko – stawy 8+318 P ZA 849/16 ZA ZDW
15 849 Lipsko I 9+394 P ZA 849/18 ZA ZDW
16 849 Lipsko II 9+646 L ZA – wiata 849/19 ZA ZDW
17 849 Lipsko III – kościół 10+420 L ZA – wiata 849/21 ZA ZDW
18 849 Lipsko IV – kościół 10+658 P ZA – wiata 849/22 ZA ZDW
19 849 Lipsko Polesie I – tartak 11+319 L ZA – wiata 849/23 ZA ZDW
20 849 Lipsko Polesie II 11+425 P ZA – wiata 849/24 ZA ZDW
21 849 Lipsko Polesie III – las 12+300 L ZA – wiata 849/25 ZA ZDW
22 849 Lipsko Polesie IV – las 12+469 P ZA 849/26 ZA ZDW
23 849 Szewnia Górna I 14+189 L ZA – wiata 849/27 ZA ZDW
24 849 Szewnia Górna II 14+037 P ZA – wiata 849/28 ZA ZDW
25 849 Szewnia Górna III – szkoła 14+960 L ZA – wiata 849/29 ZA ZDW
26 849 Szewnia Górna IV – szkoła 15+023 P ZA – wiata 849/30 ZA ZDW
27 849 Kolonia Potoczek 16+954 L ZA  – wiata 849/31 ZA ZDW
28 849 Kolonia Potoczek 17+068 P ZA – wiata 849/32 ZA ZDW
29 849 Adamów – Urząd Gminy 18+052 P ZA – wiata 849/34 ZA ZDW
30 849 Adamów – Urząd Gminy 17+942 L ZA -wiata 849/35 ZA ZDW
31 849 Jacnia I 19+954 P ZA – wiata 849/36 ZA ZDW
32 849 Jacnia II 19+860 L PA – wiata 849/37 ZA ZDW
33 849 Jacnia III – kościół 20+910 L PA – wiata 849/39 ZA ZDW
34 849 Jacnia IV – kościól 21+024 P ZA – wiata 849/40 ZA ZDW
35 849 Jacnia V – skrzyżowanie 21+663 L PA – wiata 849/41 ZA ZDW
36 849 Jacnia VI – skrzyżowanie 21+794 P PA 849/42 ZA ZDW
37 849 Hutki 23+122 L ZA – wiata 849/43 ZA ZDW
38 849 Hutki 23+219 P ZA – wiata 849/44 ZA ZDW
39 849 Malewszczyzna I 26+350 L ZA – wiata 849/45 ZA ZDW
40 849 Malewszczyzna II 26+488 P ZA 849/46 ZA ZDW
41 849 Malewszczyzna III – skrzyżowanie 26+990 L ZA 849/47 ZA ZDW
42 849 Malewszczyzna IV – skrzyżowanie 26+884 P ZA 849/48 ZA ZDW
43 849 Górniki Stare – las 29+735 L PA 849/49 ZA ZDW
44 849 Górniki Stare – las 29+832 P PA 849/50 ZA ZDW
45 849 Borowina 35+614 L PA 849/51 ZA ZDW
46 849 Borowina 35+709 P PA 849/52 ZA ZDW
47 849 Józefów Roztoczański 33+122 L ZA 849/53 ZA ZDW
48 849 Józefów Roztoczański 33+185 P PA 849/54 ZA ZDW
49 849 Józefów – ul. Armii Krajowej 36+559 L ZA 849/55 ZA ZDW
50 849 Józefów – ul. Armii Krajowej 36+653 P PA 849/56 ZA ZDW
51 849 Józefów- ul. Romanowskiego 37+207 L PA 849/57 ZA ZDW
52 849 Józefów- ul. Romanowskiego 37+352 P PA 849/58 ZA ZDW
53 849 Kozaki 44+850 L PA 849/59 ZA ZDW
54 849 Kozaki 44+890 P PA – wiata 849/60 ZA ZDW
55 849 Osuchy I – szkoła 48+858 P PA 849/62 ZA ZDW
56 849 Osuchy II – szkoła 48+804 L PA – wiata 849/63 ZA ZDW
57 849 Podsośnina 49+575 L PA 849/65 ZA ZDW
58 849 Podsośnina 49+847 P PA 849/66 ZA ZDW
59 849 Łukowa 52+210 L ZA 849/67 ZA ZDW
60 849 Łukowa 52+334 P ZA – wiata 849/68 ZA ZDW
61 849 Babice 55+228 P ZA – wiata 849/70 ZA ZDW
62 849 Babice 55+400 L ZA – wiata 849/71 ZA ZDW
63 849 Wola Obszańska 58+461 L ZA – wiata 849/73 ZA ZDW

Legenda:

ZA – Rejon Dróg Wojewódzkich Zamość

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

849/01 – numer ewidencyjny przystanku

Skokówka I – wieś – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny