Droga numer: 850

Nazwa drogi : Tomaszów Lubelski – Józefówka – Alojzów

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona dr. Rodzaj przyst. Nr przyst. RDW Zarządzający
1 850 Tomaszów Lubelski – ul.Łaszczowiecka 0+370 L PA +linia P-17 850/01 HR ZDW
2 850 Tomaszów Lubelski – ul.Łaszczowiecka 0+445 P PA +linia P-17 850/02 HR ZDW
3 850 Sabaudia – skrzyżowanie 1+370 L ZA-wiata 850/03 HR ZDW
4 850 Sabaudia – skrzyżowanie 1+535 P ZA 850/04 HR ZDW
5 850 Sabaudia – cegielnia 2+665 L ZA-wiata 850/07 HR ZDW
6 850 Sabaudia – cegielnia 2+761 P ZA 850/08 HR ZDW
7 850 Wieprzów 4+506 P ZA 850/10 HR ZDW
8 850 Wieprzów 4+563 L ZA-wiata 850/11 HR ZDW
9 850 Podhucie 6+530 P PA +linia P-17 850/12 HR ZDW
10 850 Podhucie 6+665 L PA-wiata 850/13 HR ZDW
11 850 Werechanie – skrzyżowanie 10+335 L ZA-wiata 850/15 HR ZDW
12 850 Werechanie – skrzyżowanie 10+381 P ZA 850/16 HR ZDW
13 850 Werechanie 11+169 L PA +linia P-17 850/17 HR ZDW
14 850 Werechanie 11+210 P PA +linia P-17 850/18 HR ZDW
15 850 Józefówka – skrzyżowanie Rachanie 11+923 L PA-wiata 850/19 HR ZDW
16 850 Józefówka – skrzyżowanie Rachanie 12+080 P PA +linia P-17 850/22 HR ZDW
17 850 Józefówka – skrzyżowanie Pawłówka 13+109 L ZA-wiata 850/23 HR ZDW
18 850 Józefówka – skrzyżowanie Pawłówka 13+234 P PA +linia P-17 850/24 HR ZDW
19 850 Rachanie 14+578 L ZA-wiata 850/25 HR ZDW
20 850 Rachanie 14+659 P ZA 850/26 HR ZDW
21 850 Kol. Michalów 16+040 L PA-wiata 850/27 HR ZDW
22 850 Kol. Michalów 16+192 P PA + linia P-17 850/28 HR ZDW
23 850 Wożuczyn/cmentarz 17+311 P PA + linia P-17 850/30 HR ZDW
24 850 Wożuczyn/cmentarz 17+459 L ZA-wiata 850/31 HR ZDW
25 850 Wożuczyn/cmentarz 18+783 L Wiata 850/33 HR ZDW
26 850 Czartowczyk 20+284 L ZA-wiata 850/35 HR ZDW
27 850 Czartowczyk 20+369 P PA + linia P-17 850/36 HR ZDW
28 850 Soból 22+917 L ZA 850/37 HR ZDW
29 850 Soból 22+945 P PA + linia P-17 850/38 HR ZDW
30 850 Zamłynie 27+621 L PA + linia P-17 850/39 HR ZDW
31 850 Zamłynie 27+770 P PA + linia P-17 850/40 HR ZDW
32 850 Tyszowce/Rynek 28+715 L PA-wiata 850/41 HR ZDW
33 850 Tyszowce/ul.Wielka 30+150 L ZA 850/43 HR ZDW
34 850 Tyszowce/ul.Wielka 30+202 P PA + linia P-17 850/44 HR ZDW
35 850 Tyszowce/ DPS 31+340 L ZA-wiata 850/45 HR ZDW
36 850 Tyszowce/ DPS 31+475 P PA + linia P-17 850/46 HR ZDW
37 850 Lipowiec – skrzyżowanie 32+964 P PA-wiata 850/48 HR ZDW
38 850 Lipowiec – skrzyżowanie 32+856 L PA + linia P-17 850/49 HR ZDW
39 850 Lipowiec/las 35+198 L PA + linia P-17 850/51 HR ZDW
40 850 Lipowiec/las 35+289 P PA + linia P-17 850/52 HR ZDW
41 850 Adelina 36+974 L ZA-wiata 850/53 HR ZDW
42 850 Adelina 36+859 P PA + linia P-17 850/54 HR ZDW
43 850 Sahryń – skrzyżowanie 39+600 L PA-wiata 850/55 HR ZDW
44 850 Sahryń – skrzyżowanie 39+699 P PA + linia P-17 850/56 HR ZDW
45 850 Sahryń/SHR 40+822 L PA + linia P-17 850/57 HR ZDW
46 850 Sahryń/SHR 40+947 P ZA-wiata 850/58 HR ZDW
47 850 Terebiń I – skrzyżowanie 43+114 L PA + linia P-17 850/59 HR ZDW
48 850 Terebiń I – skrzyżowanie 43+259 P PA-wiata 850/60 HR ZDW
49 850 Terebiń II – skrzyżowanie Modryniec 45+019 L PA + linia P-17 850/61 HR ZDW
50 850 Terebiń II – skrzyżowanie Modryniec 45+129 P ZA-wiata 850/62 HR ZDW
51 850 Terebiń III 46+540 P PA-wiata 850/64 HR ZDW
52 850 Terebiń III 46+969 L PA+ linia P-17 850/65 HR ZDW
53 850 Terebiniec -skrzyżowanie 47+036 P PA-wiata 850/66 HR ZDW

Legenda:

HR – Rejon Dróg Wojewódzkich Hrubieszów

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

850/01 – numer ewidencyjny przystanku

Tomaszów Lubelski – ul. Łaszczowiecka – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny