Droga numer: 854

Nazwa drogi : Annopol – Kosin – Antoniów – Gorzyce

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 854 Kolonia Opoka 1+580 L ZA 854/03 PU ZDW
2 854 Kolonia Opoka 1+720 P ZA 854/02 PU ZDW
3 854 Michalin 3+030 L ZA-wiata 854/05 PU ZDW
4 854 Michalin 3+080 P PA 854/06 PU ZDW
5 854 Wymysłów I 4+628 L PA-wiata 854/07 PU ZDW
6 854 Wymysłów I 4+684 P PA 854/08 PU ZDW
7 854 Wymysłów II 5+755 L PA-wiata 854/09 PU ZDW
8 854 Wymysłów II 5+855 P PA 854/10 PU ZDW
9 854 Kosin 9+398 L ZA-wiata 854/11 PU ZDW
10 854 Kosin 9+534 P ZA 854/12 PU ZDW
11 854 Borów – skrzyżowanie 12+154 L ZA-wiata 854/13 PU ZDW
12 854 Borów – skrzyżowanie 12+252 P ZA-wiata 854/14 PU ZDW
13 854 Borów 12+871 L PA 854/15 PU ZDW
14 854 Borów 12+951 P PA 854/16 PU ZDW

Legenda:

PU – Rejon Dróg Wojewódzkich Puławy

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

854/03 – numer ewidencyjny przystanku

Kolonia Opoka – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny