Droga numer: 855

Nazwa drogi : Olbięcin – Zaklików – Stalowa Wola

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 855 Kolonia Trzydnik 2+995 L PA-wiata 855/01 PU ZDW
2 855 Kolonia Trzydnik 3+054 P PA-wiata 855/02 PU ZDW
3 855 Trzydnik Duży 4+425 L PA 855/03 PU ZDW
4 855 Trzydnik Duży 4+453 P PA-wiata 855/04 PU ZDW
5 855 Trzydnik Duży – Ośrodek Zdrowia 5+554 L ZA-wiata 855/05 PU ZDW
6 855 Trzydnik Duży – Ośrodek Zdrowia 5+623 P ZA-wiata 855/06 PU ZDW
7 855 Wola Trzydnicka 7+125 L PA-wiata 855/07 PU ZDW
8 855 Wola Trzydnicka 7+160 P PA-wiata 855/08 PU ZDW
9 855 Wola Trzydnicka – szkoła 8+090 L ZA 855/09 PU ZDW
10 855 Wola Trzydnicka – szkoła 8+170 P ZA-wiata 855/10 PU ZDW
11 855 Węglinek 8+929 L ZA-wiata 855/11 PU ZDW
12 855 Węglinek 8+996 P ZA-wiata 855/12 PU ZDW
13 855 Węglin 10+230 L ZA-wiata 855/13 PU ZDW
14 855 Węglin 10+320 P ZA-wiata 855/14 PU ZDW

Legenda:

PU – Rejon Dróg Wojewódzkich Puławy

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

855/01 – numer ewidencyjny przystanku

Kolonia Trzydnik – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny