Droga numer: 857

Nazwa drogi : Zaklików – Modliborzyce

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 857 Potoczek – Rondo 9+738 L ZA 857/01 PU ZDW
2 857 Potoczek – Rondo 9+933 P ZA-wiata 857/02 PU ZDW
3 857 Brzeziny – cmentarz 11+207 L ZA-wiata 857/01A PU ZDW
4 857 Brzeziny – cmentarz 11+328 P ZA-wiata 857/02A PU ZDW
5 857 Brzeziny 12+000 L ZA-wiata 857/03 PU ZDW
6 857 Brzeziny 12+084 P PA 857/04 PU ZDW
7 857 Stojeszyn II 12+626 L PA 857/03A PU ZDW
8 857 Stojeszyn II 12+717 P PA 857/04A PU ZDW
9 857 Stojeszyn I 13+491 L ZA-wiata 857/05 PU ZDW
10 857 Stojeszyn I 13+622 P ZA-wiata 857/06 PU ZDW
11 857 Słupie I 14+850 P PA 857/08 PU ZDW
12 857 Słupie I 14+995 L PA 857/09 PU ZDW
13 857 Słupie II 15+336 L PA 857/11 PU ZDW
14 857 Słupie II 15+418 P PA-wiata 857/12 PU ZDW

Legenda:

PU – Rejon Dróg Wojewódzkich Puławy

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

857/01 – numer ewidencyjny przystanku

Potoczek Rondo – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny