Droga numer: 858

Nazwa drogi : Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 858 Sól I 38+083 L PA 858/01 ZA ZDW
2 858 Sól II 38+267 P ZA – wiata 858/02 ZA ZDW
3 858 Sól III 39+030 L PA 858/03 ZA ZDW
4 858 Sól IV 39+073 P PA – wiata 858/04 ZA ZDW
5 858 Sól V – szkoła 39+980 L PA 858/05 ZA ZDW
6 858 Sól VI – szkoła 40+085 P ZA – wiata 858/06 ZA ZDW
7 858 Sól VII 40+943 L PA 858/07 ZA ZDW
8 858 Sól VIII 40+990 P PA – wiata 858/08 ZA ZDW
9 858 Sól IX – ośrodek Zdrowia 42+073 L PA – wiata 858/09 ZA ZDW
10 858 Sól X – ośrodek zdrowia 42+448 P ZA – wiata 858/10 ZA ZDW
11 858 Biłgoraj – ul.Krzeszowska I 43+959 L PA – wiata 858/11 ZA ZDW
12 858 Biłgoraj – ul.Krzeszowska II 44+012 P PA – wiata 858/12 ZA ZDW
13 858 Biłgoraj – ul.Krzeszowska III Mewa 44+674 L ZA – wiata 858/13 ZA ZDW
14 858 Biłgoraj – ul.Krzeszowska IV Mewa 44+773 P ZA – wiata 858/14 ZA ZDW
15 858 Biłgoraj – ul. Zamojska III – Rapy 48+389 P ZA – wiata 858/18 ZA ZDW
16 858 Biłgoraj – ul. Zamojska IV- Rapy 48+498 L ZA – wiata 858/19 ZA ZDW
17 858 Wola Mała 50+410 L ZA – wiata 858/21 ZA ZDW
18 858 Wola Mała 50+473 P PA 858/22 ZA ZDW
19 858 Wola Duża 52+021 L ZA – wiata 858/23 ZA ZDW
20 858 Wola Duża 52+123 P PA 858/24 ZA ZDW
21 858 Wola Duża – Ambra 52+946 L PA – wiata 858/25 ZA ZDW
22 858 Wola Duża – Ambra 52+951 P ZA – wiata 858/26 ZA ZDW
23 858 Hedwiżyn I – szkoła 53+923 L ZA – wiata 858/27 ZA ZDW
24 858 Hedwiżyn I – szkoła 53+979 P ZA – wiata 858/28 ZA ZDW
25 858 Hedwiżyn II 54+665 P ZA 858/30 ZA ZDW
26 858 Hedwiżyn II 54+860 L PA 858/31 ZA ZDW
27 858 Hedwiżyn III 55+682 L ZA – wiata 858/33 ZA ZDW
28 858 Hedwiżyn III 55+704 P PA – wiata 858/34 ZA ZDW
29 858 Panasówka I – skrzyżowanie 59+750 L ZA – wiata 858/35 ZA ZDW
30 858 Panasówka II  skrzyżowanie 59+969 P ZA – wiata 858/36 ZA ZDW
31 858 Panasówka – las – Gajówka 61+961 L PA 858/37 ZA ZDW
32 858 Panasówka – las  Gajówka 62+042 P PA 858/38 ZA ZDW
33 858 Zwierzyniec – ul. Biłgorajska – skrzyżowanie 65+929 L ZA – wiata 858/39 ZA ZDW
34 858 Zwierzyniec – ul. Biłgorajska 66+046 P PA – wiata 858/40 ZA ZDW
35 858 Bagno – las 68+621 L PA 858/41 ZA ZDW
36 858 Bagno – las 68+656 P PA – wiata 858/42 ZA ZDW
37 858 Żurawnica I – skrzyżowanie 70+514 L ZA – wiata 858/43 ZA ZDW
38 858 Żurawnica II – skrzyżowanie 70+678 P ZA – wiata 858/44 ZA ZDW
39 858 Żurawnica 72+630 P ZA – wiata 858/46 ZA ZDW
40 858 Brody Małe I – tartak 73+755 P ZA – wiata 858/48 ZA ZDW
41 858 Brody Małe II – tartak 73+793 L ZA – wiata 858/49 ZA ZDW
42 858 Brody Małe 75+475 L PA – wiata 858/51 ZA ZDW
43 858 Brody Małe III – skrzyżowanie 75+584 P ZA – wiata 858/52 ZA ZDW

Legenda:

ZA – Rejon Dróg Wojewódzkich Zamość

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

858/01 – numer ewidencyjny przystanku

Sól I – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny