Droga numer: 863

Nazwa drogi : Kopki – Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 863 Naklik 13+567 L PA 863/01 ZA ZDW
2 863 Naklik 13+609 P Pa -wiata 863/02 ZA ZDW
3 863 Naklik II 14+690 L ZA – wiata 863/03 ZA ZDW
4 863 Naklik II 14+774 P ZA 863/04 ZA ZDW
5 863 Naklik Kolonia 15+873 L PA 863/05 ZA ZDW
6 863 Naklik Kolonia 15+950 P PA 863/06 ZA ZDW
7 863 Szyszków – skrzyżowanie 17+151 L ZA – wiata 863/07 ZA ZDW
8 863 Szyszków – skrzyżowanie 17+298 P PA 863/08 ZA ZDW
9 863 Szyszków – szkoła 18+309 L ZA – wiata 863/09 ZA ZDW
10 863 Szyszków – szkoła 18+450 P ZA – wiata 863/10 ZA ZDW
11 863 Zagródki 20+816 L ZA -wiata 863/11 ZA ZDW
12 863 Zagródki 20+947 P ZA 863/12 ZA ZDW
13 863 Dąbrówka – szkoła 22+131 L PA – wiata 863/13 ZA ZDW
14 863 Dąbrówka – szkoła 22+190 P PA 863/14 ZA ZDW
15 863 Dąbrówka – sklep 23+246 L ZA 863/15 ZA ZDW
16 863 Dąbrówka – sklep 23+372 P ZA – wiata 863/16 ZA ZDW
17 863 Wola Kulońska 25+081 L PA – wiata 863/17 ZA ZDW
18 863 Wola Kulońska 25+130 P PA 863/18 ZA ZDW
19 863 Bukowina Kolonia II 26+858 L PA – wiata 863/19 ZA ZDW
20 863 Bukowina Kolonia II 26+950 P PA 863/20 ZA ZDW
21 863 Bukowina – skrzyżowanie 28+975 P ZA- wiata 863/22 ZA ZDW
22 863 Bukowina – skrzyżowanie 29+146 L ZA – wiata 863/23 ZA ZDW
23 863 Bukowina I 30+310 L ZA – wiata 863/25 ZA ZDW
24 863 Bukowina II 30+641 P ZA – wiata 863/26 ZA ZDW
25 863 Różaniec 42+120 L ZA – wiata 863/27 ZA ZDW
26 863 Różaniec – stacja paliw 43+237 P PA 863/28 ZA ZDW
27 863 Różaniec – szkoła 44+527 L ZA – wiata 863/29 ZA ZDW
28 863 Różaniec – szkoła 44+618 P ZA – wiata 863/30 ZA ZDW
29 863 Wola Obszańska 45+958 L ZA 863/31 ZA ZDW
30 863 Wola Obszańska 46+219 P ZA 863/32 ZA ZDW
31 863 Wola Obszańska – skrzyżowanie 47+996 L ZA 863/33 ZA ZDW
32 863 Wola Obszańska – skrzyżowanie 48+253 P ZA 863/34 ZA ZDW
33 863 Obsza – bloki 49+209 L ZA – wiata 863/35 ZA ZDW
34 863 Obsza – bloki 49+343 P ZA – wiata 863/36 ZA ZDW
35 863 Obsza – apteka 50+722 L ZA – wiata 863/37 ZA ZDW
36 863 Obsza – apteka 50+912 P ZA – wiata 863/38 ZA ZDW
37 863 Zamch I 56+181 L ZA – wiata 863/39 ZA ZDW
38 863 Zamch II 56+262 P ZA – wiata 863/40 ZA ZDW

Legenda:

ZA – Rejon Dróg Wojewódzkich Zamość

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

863/01 – numer ewidencyjny przystanku

Naklik – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny