Droga numer: 865

Nazwa drogi : Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 865 Bełżec I 69+731 L ZA 865/01 HR ZDW
2 865 Bełżec I 69+800 P ZA 865/02 HR ZDW
3 865 Bełżec 70+385 P ZA 865/04 HR ZDW
4 865 Bełżec 70+522 L ZA 865/05 HR ZDW
5 865 Bełżec/szkoła 72+016 P ZA-wiata 865/06 HR ZDW
6 865 Bełżec/szkoła 72+196 L ZA 865/07 HR ZDW

Legenda:

HR – Rejon Dróg Wojewódzkich Hrubieszów

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

865/01 – numer ewidencyjny przystanku

Bełżec I – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny