Droga numer: 867

Nazwa drogi: Oleszyce – Lubaczów – Podemszczyzna – Werchrata – Hrebenne

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 867 Siedliska 77+960 L PA +linia P-17 867/01 HR ZDW
2 867 Siedliska 78+010 P PA +linia P-17 867/02 HR ZDW
3 867 Siedliska 78+883 P PA-wiata 867/04 HR ZDW

Legenda:

HR – Rejon Dróg Wojewódzkich Hrubieszów

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

867/01 – numer ewidencyjny przystanku

Siedliska – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny