Droga numer: 874

Nazwa drogi: Zarzecze – Puławy – Kurów – Garbów – droga ekspresowa S 12/17

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 874 Anielin – Obwodnica 0+164 P ZA-wiata 874/02 PU ZDW
2 874 Anielin – Obwodnica 0+245 L ZA-wiata 874/03 PU ZDW
3 874 Zarzecze – Kościół 0+916 L ZA-wiata 874/05 PU ZDW
4 874 Zarzecze – Kościół 1+034 P ZA-wiata 874/06 PU ZDW
5 874 Zarzecze – Szkoła 1+349 L ZA-wiata 874/07 PU ZDW
6 874 Zarzecze – Szkoła 1+488 P ZA-wiata 874/08 PU ZDW
7 874 Sosnów 1+800 L PA-wiata 874/09 PU ZDW
8 874 Sosnów 1+964 P ZA-wiata 874/10 PU ZDW
9 874 Dobrosławów – skrzyżowanie 2+857 L ZA-wiata 874/11 PU ZDW
10 874 Dobrosławów – skrzyżowanie 2+951 P ZA-wiata 874/12 PU ZDW
11 874 Pachnowola – Osiek 3+512 L ZA 874/13 PU ZDW
12 874 Pachnowola – Osiek 3+618 P ZA-wiata 874/14 PU ZDW
13 874 Pachnowola – skrzyżowanie 3+857 L ZA-wiata 874/15 PU ZDW
14 874 Pachnowola – skrzyżowanie 4+020 P ZA-wiata 874/16 PU ZDW
15 874 Klikawa III 4+914 L ZA-wiata 874/17 PU ZDW
16 874 Klikawa III 5+105 P ZA-wiata 874/18 PU ZDW
17 874 Klikawa II 5+591 L ZA-wiata 874/19 PU ZDW
18 874 Klikawa II 5+754 P ZA-wiata 874/20 PU ZDW
19 874 Klikawa I 6+311 L ZA-wiata 874/21 PU ZDW
20 874 Klikawa I 6+349 P ZA-wiata 874/22 PU ZDW
21 874 Góra Puławska – Centrum 7+595 L ZA-wiata 874/23 PU ZDW
22 874 Góra Puławska – Centrum 7+654 P   ZA-wiata 874/24 PU ZDW
23 874 Puławy ul. Piłsudskiego – (4-go Pułku Piechoty WP) 9+228 P   ZA-wiata 874/24A PU Prezydent Miasta Puławy
24 874 Puławy ul. Piłsudskiego – Kościół na górce 9+454 L PA-wiata 874/25 PU Prezydent Miasta Puławy
25 874 Puławy ul. Piłsudskiego – Centrum 9+768 P   ZA-wiata 874/26 PU Prezydent Miasta Puławy
26 874 Puławy ul. Piłsudskiego – Skwer 10+146 P   ZA-wiata 874/28 PU Prezydent Miasta Puławy
27 874 L Puławy ul. Centralna – Szkoła 0+177 P   PA-wiata 874/30 PU Prezydent Miasta Puławy
28 874 L Puławy ul. Centralna – Przychodnia 0+480 P PA-wiata 874/32 PU Prezydent Miasta Puławy
29 874 Puławy ul. Lubelska – Urząd Miasta 10+620 P   ZA-wiata 874/34 PU Prezydent Miasta Puławy
30 874 Puławy ul. Lubelska –  Urząd Miasta 10+690 L   ZA-wiata 874/35 PU Prezydent Miasta Puławy
31 874 Puławy ul. Lubelska / Gościńczyk 10+995 P ZA-wiata 874/36 PU Prezydent Miasta Puławy
32 874 Puławy ul. Lubelska / Gościńczyk 11+122 L ZA-wiata 874/37 PU Prezydent Miasta Puławy
33 874 Puławy ul. Lubelska – Osiedla Niwa 11+398 L ZA-wiata 874/39 PU Prezydent Miasta Puławy
34 874 Puławy ul. Lubelska – Osiedla Niwa 11+465 P ZA-wiata 874/40 PU Prezydent Miasta Puławy
35 874 Puławy ul. Lubelska – Straż Pożarna 11+892 P ZA-wiata 874/42 PU Prezydent Miasta Puławy
36 874 Puławy ul. Lubelska – Straż Pożarna 11+952 L ZA-wiata 874/43 PU Prezydent Miasta Puławy
37 874 Puławy ul. Lubelska – Osiedle Górna – Kolejowa 12+376 L ZA-wiata 874/45 PU Prezydent Miasta Puławy
38 874 Puławy ul. Lubelska – Osiedle Górna – Kolejowa 12+499 P ZA-wiata 874/46 PU Prezydent Miasta Puławy
39 874 Puławy ul. Lubelska – Wiadukt 13+555 L PA 874/47 PU Prezydent Miasta Puławy
40 874 Puławy ul. Lubelska – Wiadukt 13+602 P PA 874/48 PU Prezydent Miasta Puławy
41 874 Rudy 15+167 P ZA 874/50 PU ZDW
42 874 Rudy 15+333 L ZA-wiata 874/51 PU ZDW
43 874 Końskowola ul. Lubelska 15+922 P ZA-wiata 874/52 PU ZDW
44 874 Końskowola ul. Lubelska 16+054 L ZA-wiata 874/53 PU ZDW
45 874 Witowice 20+240 L ZA 874/55 PU ZDW
46 874 Kurów – fabryka 24+842 L ZA 874/57 PU ZDW
47 874 Kurów – fabryka 24+930 P ZA-wiata 874/58 PU ZDW
48 874 Kurów II 26+940 L PA 874/59 PU ZDW
49 874 Kurów II 27+210 P ZA-wiata 874/60 PU ZDW
50 874 Kaleń 28+930 L ZA-wiata 874/61 PU ZDW
51 874 Kaleń 29+010 P ZA-wiata 874/62 PU ZDW
52 874 Markuszów II 30+350 L ZA-wiata 874/63 PU ZDW
53 874 Markuszów II 30+440 P ZA 874/64 PU ZDW
54 874 Markuszów  I 31+330 P ZA-wiata 874/66 PU ZDW
55 874 Markuszów  I 31+423 L ZA-wiata 874/67 PU ZDW
56 874 Przybysławice II 32+935 L ZA-wiata 874/69 PU ZDW

Legenda:

PU – Rejon Dróg Wojewódzkich Puławy

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

874/02 – numer ewidencyjny przystanku

Anielin – Obwodnica – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny