Droga numer: 877

Nazwa drogi : Naklik – Leżajsk

Lp. Numer drogi Miejscowość/ulica Km. lokalizacji Strona drogi Rodzaj przystanku Nr przystanku RDW Zarządzający
1 877 Naklik 0+059 P PA – wiata 877/02 ZA ZDW

Legenda:

ZA – Rejon Dróg Wojewódzkich Zamość

ZA – zatoka autobusowa

PA – przystanek autobusowy

ZA-wiata – zatoka autobusowa z wiatą przystankową

L;P – lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi

877/02 – numer ewidencyjny przystanku

Naklik – nazwa miejscowości, ulica, ewent. charakterystyczny