Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budową dróg dojazdowych do mostu współfinansowana jest ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Wartość (ogółem): 215 063 887,36 zł
w tym dofinansowanie ze środków EFRR: 179 344 269,28 zł

Okres realizacji :
Rozpoczęcie robót: 31.08.2012 r.
Zakończenie robót: 22.06.2015 r.
Uzyskanie decyzji na użytkowanie: 17.08.2015r.

Parametry techniczne:
Most
Długość: 1 026,60 m
Klasa obciążeń: A
Przęsła: 10 szt. (2 szt. długości 80 m + 8 szt. długości 108 m)
Szerokość obiektu: 19,94 m
Szerokość jezdni: 12,0 m (2 x 3,50 m jezdnia + 2 x 2,50 m pasy awaryjne)
Szerokość chodnika i ścieżki rowerowej: 4,0 m (1,50 m + 2,50 m)
Chodnik techniczny (szerokość): 2,0 m
Tablice o zmiennej treści + stacja pogodowa: 2 kpl. (na wjeździe na most od strony woj. mazowieckiego
i lubelskiego)

Droga wojewódzka nr 747
Klasa drogi: GP
Nośność nawierzchni: 115 kN/oś
Długość: 0,795 km
Szerokość jezdni: 7,0m (2 x 3,5m)
Szerokość pobocza: 2 x 1,50 m (pobocze umocnione kruszywem)
Szerokość chodnika i ścieżki rowerowej: 4,0 m (1,50 m + 2,50 m)

Inne elementy
Ekrany akustyczne: 445,38 m (ogółem)
Skrzyżowania (skanalizowane): 1 szt. (po stronie woj. mazowieckiego)
Przepusty: 4 szt. w tym 3 szt. pełniące tylko funkcję przejść dla płazów
Drogi dojazdowe i techniczne: 1,040 km (ogółem)
Zatoki autobusowe: 1 szt.
Chodniki: 1,82 km
Ścieżki rowerowe: 1,82 km
Oświetlenie (most i droga): 1,82 km
Miejsce do ważenia pojazdów: 1 szt. (po stronie woj. lubelskiego)