Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 747 Iłża-Konopnica na odcinku Konopnica-Kamień
współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Wartość (ogółem): 321 609 624,51 zł
w tym dofinansowanie ze środków EFRR: 248 242 561,93 zł
Okres realizacji :
Rozpoczęcie robót: 31.10.2012 r.
Zakończenie robót: 15.12.2014 r.

Parametry techniczne drogi:
Klasa drogi: GP
Nośność nawierzchni: 115 kN/oś
Długość: 46,76 km
po istniejącym śladzie: 22,38 km
w nowym przebiegu: 24,38 km
Szerokość jezdni: 7,0m (2 x 3,5m)
Szerokość pobocza: 2 x 1,50 m (pobocze umocnione kruszywem)

Obiekty inżynierskie:
Mosty: 2 szt. o łącznej długości: 108,92 m
Wiadukty: 6 szt. o łącznej długości: 96,81 m
Przejście dolne dla pieszych: 1 szt. o długości: 14,85 m
Przepusty: 52 szt. w tym 9 szt. pełniących funkcję przejść dla zwierząt
Ekrany akustyczne: 719 m (ogółem)

Skrzyżowania:
Ronda: 6 szt.
Skanalizowane: 20 szt.
Drogi serwisowe: 43,5 km (ogółem)
Zatoki autobusowe: 46 szt.
Chodniki: ok. 24 km (ogółem)
Ścieżki rowerowe: ok. 21 km (ogółem)